Mgr. Šimon Hudák

Som expert na vedenie súdnych sporov
a správnych konaní. Venujem sa aj
stavebníctvu a pracovnému právu.

SENIORNÝ ADVOKÁT
SHUDAK@POLACEKPARTNERS.SK
+421 903 909 912
profil na linkedin

 
 

„Postarám sa o to, aby ste sa sporili čo najmenej a ak už k sporu dôjde, aby sa pre vás skončil úspešne.“

na práve ma najviac baví...

...že mi dáva zabrať, čo je dobré :-). Motivuje ma neustále sa učiť.

neviem si odpustiť...

...neporiadok na pracovnom stole. A to aj napriek tomu, že som človek, ktorý má rád vo veciach štruktúru, systém a poriadok.

Právnik je človek...

...ktorý napíše 20-stranový dokument s 10-tisíc slovami a dokáže ho nazvať „krátkym súhrnom“.

Advokácia v Poláček & Partners to je partia šikovných právnikov, zaujímavé prípady a kontakt s medzinárodným prostredím. Sme skvelý tím. Ťaháme a držíme spolu, lebo máme spoločné hodnoty: robiť právo odborne a hovoriť o ňom zrozumiteľne.

Šimon Hudák vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdia pôsobil ako právny asistent v advokátskej kancelárii Škubla & Partneri. Po skončení štúdia pracoval ako advokátsky koncipient v kancelárii Semančín Poláček, kde sa venoval sporovej agende, správnemu právu, stavebníctvu a pracovnému právu. V rámci svojej právnej praxe sa Šimon Hudák venuje aj práci pro bono. Poskytuje bezplatnú právnu pomoc viacerým neziskovým organizáciám pri ochrane a dodržiavaní ľudských práv v podmienkach Slovenskej republiky. Ovláda anglický jazyk.

Má rád vysokohorskú turistiku, vytrvalostný beh, dobrú knihu, divadlo a večerné uličky bratislavského starého mesta.


MOJE ČLÁNKY

ZOBRAZ VŠETKY

NOVINKY V STAVEBNÍCTVE A ENVIROLEGISLATÍVE ZA AUGUST 2023 / 13 Sep 2023

NOVINKY V STAVEBNÍCTVE A ENVIROLEGISLATÍVE ZA AUGUST 2023

Témou augustových noviniek je novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, zavedenie rodinného stavebného sporenia i prebiehajúce MPK k návrhu zákona o krajinnom plánovaní.

NOVINKY V STAVEBNÍCTVE A ENVIROLEGISLATÍVE ZA JÚL 2023 / 16 Aug 2023

NOVINKY V STAVEBNÍCTVE A ENVIROLEGISLATÍVE ZA JÚL 2023

Júl priniesol veľké zmeny v oblasti ochrany životného prostredia, najmä novelizáciu 15 právnych predpisov, nové vyhlášky MŽP SR či zapracovanie integrovaného konania EIA.

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za jún 2023 / 18 Jul 2023

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za jún 2023

Novelizácia až 59 právnych predpisov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy i schválenie novely Stavebného zákona. Jún bol mimoriadne bohatý na zmeny.