Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Mgr. Šimon Hudák

Seniorný advokát

Poslanie

„Každý deň v práve je iný. Prináša nové výzvy, otázky a, samozrejme, riešenia.“ Šimon Hudák

Profil

Šimon Hudák vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia pracoval ako advokátsky koncipient v kancelárii Semančín Poláček, kde sa venoval správnemu právu, súdnym sporom, stavebníctvu a pracovnému právu. V súčasnosti sa špecializuje na stavebnú a environmentálnu reguláciu, spory a verejné obstarávanie. Šimon tiež radí organizáciám a iniciatívam podporujúcim udržateľnú výstavbu a energetickú hospodárnosť stavebných projektov. Rád sa venuje aj práci pro bono (bezplatná právna pomoc) v prospech neziskových organizácií v oblasti udržateľnej výstavby a ochrany ľudských práv.

Je spolutvorcom našich pravidelných mesačných noviniek v oblasti stavebníctva a envirolegislatívy. Ovláda anglický jazyk.

Keď práve nepracuje, nájdete ho v horách alebo v divadle. Venuje sa vysokohorskej turistike, vytrvalostnému behu, no nevie si odpustiť ani kúpu ďalšej dobrej knihy, hoci by mala chvíľu „čakať v poradí“ na polici.

Novinky a články od Šimon Hudák

Zobraziť všetky články

Sme Poláček & Partners, advokáti, ktorí tlmočia zložitý právny jazyk do človečiny.

 • Pavol Poláček
 • Jozef Hudák
 • Juraj Ondrejka
 • Šimon Hudák
 • Jakub Žák
 • Nikoleta Kakusová
 • Tomáš Siskovič
 • Patrik Repka
 • Štefan Bašista
 • Andrea Puková
 • Emil Šulc
 • Hieu Trung Nguyen
 • Jana Trangelová
 • Silvia Hodeková
 • Matúš Gladiš
 • Bronislava Ratkovská
 • Nina Ševčeková
 • Roland Hogh
 • Lucia Jószayová
 • Richard Laura
 • Kornélia Jusková
 • Nela Lešická
 • Tatiana Poláčková
 • Marta Rajková
 • Alžbeta Bočková
 • Mária Ivančáková
 • Dominika Šestáková
 • Katarína Hanuliaková
 • Monika Danišková
 • Matúš Hanušovský
 • Matej Mraffko
 • Michal Penkala