MONITORING STAVEBNÍCTVA A ENVIROLEGISLATÍVY
PRÁVNE NOVINKY ZO STAVEBNÍCTVA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

7 feb 2024

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za január 2024

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za január 2024

MŽP zverejnilo do pripomienkovania novelu zákona EIA či zmena kompetencií ústredných orgánov štátnej správy. Sledujte januárové novinky.

24 jan 2024

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za december 2023

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za december 2023

Zmeny stavebnej legislatívy schválené vládou, zmena vodného zákona i nový zoznam území európskeho významu. Čítajte viac v decembrovom monitoringu.

20 dec 2023

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za november 2023

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za november 2023

Za november dávame do pozornosti najmä prehľad pripravovaných vyhlášok Úradu pre územné plánovanie a výstavbu k stavebným predpisom, ako aj vyhlásenie Národného parku Veľká Fatra.

Prihláste sa na odber monitoringu stavebníctva a envirolegislatívy

O najdôležitejších legislatívnych zmenách a novinkách v stavebníctve a envirolegislatívy vás pravidelne informujeme v našom monitoringu stavebníctva a envirolegislatívy. Ak sa prihlásite k jeho odberu, najnovší monitoring vám každý mesiac doručíme až do vašej e-mailovej schránky.

16 nov 2023

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za október 2023

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za október 2023

Október priniesol nové metodické usmernenie ÚVO týkajúce sa priameho rokovacieho konania v prípade zemetrasenia a ďalšie novinky.

18 okt 2023

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za september 2023

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za september 2023

Za september 2023 dávame do pozornosti vyhlásenie troch chránených území. Na svete je aj nová vyhláška o evidencii pri nakladaní s odpadmi.

13 sep 2023

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za august 2023

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za august 2023

Témou augustových noviniek je novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, zavedenie rodinného stavebného sporenia i prebiehajúce MPK k návrhu zákona o krajinnom plánovaní.

16 aug 2023

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za júl 2023

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za júl 2023

Júl priniesol veľké zmeny v oblasti ochrany životného prostredia, najmä novelizáciu 15 právnych predpisov, nové vyhlášky MŽP SR či zapracovanie integrovaného konania EIA.

18 júl 2023

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za jún 2023

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za jún 2023

Novelizácia až 59 právnych predpisov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy i schválenie novely Stavebného zákona. Jún bol mimoriadne bohatý na zmeny.

13 jún 2023

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za máj 2023

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za máj 2023

Návrh novely zákona o niektorých ustanoveniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom či nový zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Aj to priniesol máj 2023.

4 máj 2023

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za apríl 2023

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za apríl 2023

Nový zákon o ochrane ovzdušia a návrh nového zákona EIA. Viac sa dočítate v našom monitoringu za apríl 2023.

17 apr 2023

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za marec 2023

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za marec 2023

Schválená novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Túto a ďalšie novinky nájdete v našom monitoringu za mesiac marec.

29 mar 2023

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za február 2023

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za február 2023

Návrhy noviel niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy. Túto a ďalšie novinky nájdete v našom monitoringu za mesiac február.