Nehnuteľnosti a stavebníctvo

 

Poskytujeme právne poradenstvo pri všetkých transakciách týkajúcich sa nehnuteľností a stavebníctva podliehajúcich právnemu poriadku Slovenskej republiky a medzinárodným štandardom FIDIC.

Našim klientom poskytujeme právne poradenstvo pri kúpe a predaji všetkých typov nehnuteľností, vrátane právneho poradenstva pri štruktúrovaní transakcií, realizácií právneho due diligence, hĺbkovej analýze právnych rizík a zodpovednostných vzťahov a príprave a negociácií transakčnej dokumentácie.

Taktiež poskytujeme komplexné právne poradenstvo pri výstavbe nehnuteľností, vrátane prípravy zmlúv o výstavbe, developerských zmlúv, úverových zmlúv a zmlúv s architektmi a inými odbornými dodávateľmi. Našim klientom pomáhame v procese EIA a pri získavaní územných rozhodnutí, stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí a pri riešení iných problémov týkajúcich sa územného plánovania a povoľovania výstavby.

Významnou oblasťou našej špecializácie je poskytovanie právneho poradenstva pri prenájme priemyselných areálov, obchodných a kancelárskych priestorov, pozemkov, bytov a rodinných domov.

Okrem právneho poradenstva pri realizácii rozličných transakcií v oblasti nehnuteľností a stavebníctva venujeme osobitnú pozornosť zastupovaniu klientov v súdnych sporoch a arbitrážach, ktoré sa týkajú nadobudnutia, výstavby a prenájmu nehnuteľností.

Stále tomu nerozumiem, skúste mi to povedať VIAC ĽUDSKY

 

NAJNOVŠIE ČLÁNKY NA TÉMU NEHNUTEĽNOSTI A STAVEBNÍCTVO

VŠETKY ČLÁNKY

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za apríl 2023 / 4 May 2023

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za apríl 2023

Nový zákon o ochrane ovzdušia a návrh nového zákona EIA. Viac sa dočítate v našom monitoringu za apríl 2023.

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za marec 2023 / 17 Apr 2023

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za marec 2023

Schválená novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Túto a ďalšie novinky nájdete v našom monitoringu za mesiac marec.

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za február 2023 / 29 Mar 2023

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za február 2023

Návrhy noviel niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy. Túto a ďalšie novinky nájdete v našom monitoringu za mesiac február.