Nehnuteľnosti a stavebníctvo

 

Poskytujeme právne poradenstvo pri všetkých transakciách týkajúcich sa nehnuteľností a stavebníctva podliehajúcich právnemu poriadku Slovenskej republiky a medzinárodným štandardom FIDIC.

Našim klientom poskytujeme právne poradenstvo pri kúpe a predaji všetkých typov nehnuteľností, vrátane právneho poradenstva pri štruktúrovaní transakcií, realizácií právneho due diligence, hĺbkovej analýze právnych rizík a zodpovednostných vzťahov a príprave a negociácií transakčnej dokumentácie.

Taktiež poskytujeme komplexné právne poradenstvo pri výstavbe nehnuteľností, vrátane prípravy zmlúv o výstavbe, developerských zmlúv, úverových zmlúv a zmlúv s architektmi a inými odbornými dodávateľmi. Našim klientom pomáhame v procese EIA a pri získavaní územných rozhodnutí, stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí a pri riešení iných problémov týkajúcich sa územného plánovania a povoľovania výstavby.

Významnou oblasťou našej špecializácie je poskytovanie právneho poradenstva pri prenájme priemyselných areálov, obchodných a kancelárskych priestorov, pozemkov, bytov a rodinných domov.

Okrem právneho poradenstva pri realizácii rozličných transakcií v oblasti nehnuteľností a stavebníctva venujeme osobitnú pozornosť zastupovaniu klientov v súdnych sporoch a arbitrážach, ktoré sa týkajú nadobudnutia, výstavby a prenájmu nehnuteľností.

Stále tomu nerozumiem, skúste mi to povedať VIAC ĽUDSKY

 

NAJNOVŠIE ČLÁNKY NA TÉMU NEHNUTEĽNOSTI A STAVEBNÍCTVO

VŠETKY ČLÁNKY

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za júl 2022 / 10 Aug 2022

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za júl 2022

Prinášame vám novinky zo stavebníctva a životného prostredia, ktoré sa udiali za mesiac júl 2022

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za jún 2022 / 25 Jul 2022

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za jún 2022

Účinnosť novej reformy stavebných odpadov v Zákone o odpadoch a vyhodnocovanie MPK k novele Katastrálneho zákona, ktorá rieši niektoré problémy praxe. Prečítajte si viac

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za máj 2022 / 16 Jun 2022

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za máj 2022

Parlament schválil nový zákon o štátnej podpore nájomného bývania. Túto aj ďalšie novinky nájdete v našom monitoringu za mesiac máj.