Nehnuteľnosti a stavebníctvo

 

Poskytujeme právne poradenstvo pri všetkých transakciách týkajúcich sa nehnuteľností a stavebníctva podliehajúcich právnemu poriadku Slovenskej republiky a medzinárodným štandardom FIDIC.

Našim klientom poskytujeme právne poradenstvo pri kúpe a predaji všetkých typov nehnuteľností, vrátane právneho poradenstva pri štruktúrovaní transakcií, realizácií právneho due diligence, hĺbkovej analýze právnych rizík a zodpovednostných vzťahov a príprave a negociácií transakčnej dokumentácie.

Taktiež poskytujeme komplexné právne poradenstvo pri výstavbe nehnuteľností, vrátane prípravy zmlúv o výstavbe, developerských zmlúv, úverových zmlúv a zmlúv s architektmi a inými odbornými dodávateľmi. Našim klientom pomáhame v procese EIA a pri získavaní územných rozhodnutí, stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí a pri riešení iných problémov týkajúcich sa územného plánovania a povoľovania výstavby.

Významnou oblasťou našej špecializácie je poskytovanie právneho poradenstva pri prenájme priemyselných areálov, obchodných a kancelárskych priestorov, pozemkov, bytov a rodinných domov.

Okrem právneho poradenstva pri realizácii rozličných transakcií v oblasti nehnuteľností a stavebníctva venujeme osobitnú pozornosť zastupovaniu klientov v súdnych sporoch a arbitrážach, ktoré sa týkajú nadobudnutia, výstavby a prenájmu nehnuteľností.

Stále tomu nerozumiem, skúste mi to povedať VIAC ĽUDSKY

 

NAJNOVŠIE ČLÁNKY NA TÉMU NEHNUTEĽNOSTI A STAVEBNÍCTVO

VŠETKY ČLÁNKY

NOVINKY V STAVEBNÍCTVE A ENVIROLEGISLATÍVE ZA AUGUST 2023 / 13 Sep 2023

NOVINKY V STAVEBNÍCTVE A ENVIROLEGISLATÍVE ZA AUGUST 2023

Témou augustových noviniek je novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, zavedenie rodinného stavebného sporenia i prebiehajúce MPK k návrhu zákona o krajinnom plánovaní.

NOVINKY V STAVEBNÍCTVE A ENVIROLEGISLATÍVE ZA JÚL 2023 / 16 Aug 2023

NOVINKY V STAVEBNÍCTVE A ENVIROLEGISLATÍVE ZA JÚL 2023

Júl priniesol veľké zmeny v oblasti ochrany životného prostredia, najmä novelizáciu 15 právnych predpisov, nové vyhlášky MŽP SR či zapracovanie integrovaného konania EIA.

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za jún 2023 / 18 Jul 2023

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za jún 2023

Novelizácia až 59 právnych predpisov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy i schválenie novely Stavebného zákona. Jún bol mimoriadne bohatý na zmeny.