Právne poradenstvo v oblasti energetiky

 

Energetika predstavuje kľúčovú oblasť špecializácie našej advokátskej kancelárie. Naši právnici energetike rozumejú a vedia sa s prehľadom orientovať v komplexných normách Slovenskej a európskej energetickej regulácie.

Medzinárodné ratingové organizácie Chambers and Partners a IFRL1000 zaradili našu advokátsku kanceláriu medzi popredné kancelárie na Slovensku pre oblasť energetiky.

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti regulácie podnikania v energetike, výroby elektriny, stanovovania cien, distribúcie a obchodovania s elektrinou, plynom a teplom. Osobitne sa venujeme problematike obnoviteľných zdrojov energie a inovácii v energetike.

Našim klientom pomáhame pri výstavbe, kúpe, predaji a financovaní rozličných druhov elektrární, vrátane právneho poradenstva pri povoľovaní výstavby, štruktúrovaní transakcie, realizácii právneho due diligence a príprave a negociácie transakčnej dokumentácie.

Spolupracujeme s najvýznamnejšími priemyselnými asociáciami a pravidelne participujeme na príprave a pripomienkovaní energetickej legislatívy. Aktívne publikujeme.

Neodmysliteľnou súčasťou našich služieb je zastupovanie výrobcov elektriny a iných podnikateľov v energetike v konaniach pred všeobecnými súdmi, správnymi orgánmi a ústavným súdom.

Stále tomu nerozumiem, skúste mi to povedať VIAC ĽUDSKY

 

NAJNOVŠIE ČLÁNKY NA TÉMU ENERGETIKA

VŠETKY ČLÁNKY

Novinky v energetike za apríl 2023 / 17 May 2023

Novinky v energetike za apríl 2023

Nové nariadenie vlády mení výšku TPS na rok 2023 stanovenú ÚRSO-m.“

Energetické spoločenstvá a komunity v slovenskej právnej úprave / 16 May 2023

Energetické spoločenstvá a komunity v slovenskej právnej úprave

Kým v zahraničí sú energetické spoločenstvá a komunity vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov dobre známe, my ich potenciál zatiaľ nevyužívame. Slovenská právna úprava ich upravuje takto.

Povoľovacie procesy pri OZE budú rýchlejšie / 9 May 2023

Povoľovacie procesy pri OZE budú rýchlejšie

EÚ prináša nástroj, ktorý urýchli povoľovacie procesy pri OZE. Uvoľnenie sa dotkne aj EIA. Viac sa dozviete v článku.