Právne poradenstvo v oblasti energetiky

 

Energetika predstavuje kľúčovú oblasť špecializácie našej advokátskej kancelárie. Naši právnici energetike rozumejú a vedia sa s prehľadom orientovať v komplexných normách Slovenskej a európskej energetickej regulácie.

Medzinárodné ratingové organizácie Chambers and Partners a IFRL1000 zaradili našu advokátsku kanceláriu medzi popredné kancelárie na Slovensku pre oblasť energetiky.

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti regulácie podnikania v energetike, výroby elektriny, stanovovania cien, distribúcie a obchodovania s elektrinou, plynom a teplom. Osobitne sa venujeme problematike obnoviteľných zdrojov energie a inovácii v energetike.

Našim klientom pomáhame pri výstavbe, kúpe, predaji a financovaní rozličných druhov elektrární, vrátane právneho poradenstva pri povoľovaní výstavby, štruktúrovaní transakcie, realizácii právneho due diligence a príprave a negociácie transakčnej dokumentácie.

Spolupracujeme s najvýznamnejšími priemyselnými asociáciami a pravidelne participujeme na príprave a pripomienkovaní energetickej legislatívy. Aktívne publikujeme.

Neodmysliteľnou súčasťou našich služieb je zastupovanie výrobcov elektriny a iných podnikateľov v energetike v konaniach pred všeobecnými súdmi, správnymi orgánmi a ústavným súdom.

Stále tomu nerozumiem, skúste mi to povedať VIAC ĽUDSKY

 

NAJNOVŠIE ČLÁNKY NA TÉMU ENERGETIKA

VŠETKY ČLÁNKY

Novinky v energetike za júl 2023 / 22 Aug 2023

Novinky v energetike za júl 2023

SIEA vyčlení na inovácie podnikom 16,5 mil. EUR. Výrobcom z OZE sa blíži koniec lehoty na oznámenie (prípadnej) zmeny režimu výkupu na rok 2024. Aj to sú júlové novinky.

Novinky v energetike za jún 2023 / 19 Jul 2023

Novinky v energetike za jún 2023

V lete sa nám roztrhlo vrece s novými predpismi v energetike, súčasne s pravidlami trhu bola zverejnená aj dlho očakávaná cenová vyhláška ÚRSO v elektroenergetike.

Novinky v energetike za máj 2023 / 16 Jun 2023

Novinky v energetike za máj 2023

Pravidlá trhu s elektrinou a plynom boli prijaté a vstúpia do účinnosti. Viac v májových novinkách.