Právne poradenstvo v oblasti energetiky

 

Energetika predstavuje kľúčovú oblasť špecializácie našej advokátskej kancelárie. Naši právnici energetike rozumejú a vedia sa s prehľadom orientovať v komplexných normách Slovenskej a európskej energetickej regulácie.

Medzinárodné ratingové organizácie Chambers and Partners a IFRL1000 zaradili našu advokátsku kanceláriu medzi popredné kancelárie na Slovensku pre oblasť energetiky.

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti regulácie podnikania v energetike, výroby elektriny, stanovovania cien, distribúcie a obchodovania s elektrinou, plynom a teplom. Osobitne sa venujeme problematike obnoviteľných zdrojov energie a inovácii v energetike.

Našim klientom pomáhame pri výstavbe, kúpe, predaji a financovaní rozličných druhov elektrární, vrátane právneho poradenstva pri povoľovaní výstavby, štruktúrovaní transakcie, realizácii právneho due diligence a príprave a negociácie transakčnej dokumentácie.

Spolupracujeme s najvýznamnejšími priemyselnými asociáciami a pravidelne participujeme na príprave a pripomienkovaní energetickej legislatívy. Aktívne publikujeme.

Neodmysliteľnou súčasťou našich služieb je zastupovanie výrobcov elektriny a iných podnikateľov v energetike v konaniach pred všeobecnými súdmi, správnymi orgánmi a ústavným súdom.

Stále tomu nerozumiem, skúste mi to povedať VIAC ĽUDSKY

 

NAJNOVŠIE ČLÁNKY NA TÉMU ENERGETIKA

VŠETKY ČLÁNKY

Novinky v energetike za júl 2022 / 18 Aug 2022

Novinky v energetike za júl 2022

Júl 2022 priniesol nielen vysoké teploty, ale aj rozsiahle novely energetických predpisov a nové dotácie v oblasti energetiky.

Novinky v energetike za jún 2022 / 18 Jul 2022

Novinky v energetike za jún 2022

Parlament schválil veľkú novelu Zákona o energetike a Zákona o regulácii, a MH SR prerozdelilo pre rok 2023 ďalších 123 MW voľného výkonu pre nové zdroje.

Novinky v energetike za máj 2022 / 16 Jun 2022

Novinky v energetike za máj 2022

Máj výstavby čas? Máj 2022 prináša viacero možností finančnej podpory výstavby OZE. Prečítaj si viac