Energetika

 

Energetika predstavuje kľúčovú oblasť špecializácie našej advokátskej kancelárie. Naši právnici energetike rozumejú a vedia sa s prehľadom orientovať v komplexných normách Slovenskej a európskej energetickej regulácie.

Medzinárodné ratingové organizácie Chambers and Partners a IFRL1000 zaradili našu advokátsku kanceláriu medzi popredné kancelárie na Slovensku pre oblasť energetiky.

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti regulácie podnikania v energetike, výroby elektriny, stanovovania cien, distribúcie a obchodovania s elektrinou, plynom a teplom. Osobitne sa venujeme problematike obnoviteľných zdrojov energie a inovácii v energetike.

Našim klientom pomáhame pri výstavbe, kúpe, predaji a financovaní rozličných druhov elektrární, vrátane právneho poradenstva pri povoľovaní výstavby, štruktúrovaní transakcie, realizácii právneho due diligence a príprave a negociácie transakčnej dokumentácie.

Spolupracujeme s najvýznamnejšími priemyselnými asociáciami a pravidelne participujeme na príprave a pripomienkovaní energetickej legislatívy. Aktívne publikujeme.

Neodmysliteľnou súčasťou našich služieb je zastupovanie výrobcov elektriny a iných podnikateľov v energetike v konaniach pred všeobecnými súdmi, správnymi orgánmi a ústavným súdom.

Stále tomu nerozumiem, skúste mi to povedať VIAC ĽUDSKY