Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Súdne spory a arbitráže

Našim klientom pomáhame uspieť v najrôznejších súdnych sporoch pred súdmi na Slovensku, ako aj v konaniach pred Európskym súdom pre ľudské práva a pred Súdnym dvorom EÚ.

Členovia nášho tímu patria medzi rešpektovaných odborníkov s kvalitným vzdelaním a bohatými skúsenosťami.

špecialisti

Pavol Poláček

Pavol Poláček

Riadiaci partner

Jozef Hudák

Jozef Hudák

Partner

Juraj Ondrejka

Juraj Ondrejka

Partner

Šimon Hudák

Šimon Hudák

Seniorný advokát

Jakub Žák

Jakub Žák

Seniorný advokát

Tomáš Siskovič

Tomáš Siskovič

Seniorný advokát

Patrik Repka

Patrik Repka

Advokát

Andrea Puková

Andrea Puková

Advokátka

Silvia Hodeková

Silvia Hodeková

Advokátka

Matúš Gladiš

Matúš Gladiš

Advokát

Nina Ševčeková

Nina Ševčeková

ODBORNÝ ZAMESTNANEC

Roland Hogh

Roland Hogh

Advokátsky koncipient

Lucia Jószayová

Lucia Jószayová

Advokátska koncipientka

Richard Laura

Richard Laura

Advokátsky koncipient

Klientov zastupujeme aj v rozhodcovských konaniach, vrátane konaní pred rozhodcovskými súdmi Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Slovenskej advokátskej komory, rozhodcovským súdom Medzinárodnej obchodnej komory (ICC), Medzinárodným centrom pre riešenie investičných sporov (ICSID) a ad hoc tribunálmi.

Uvedomujeme si, že každý prípad je výnimočný, a preto kladieme špeciálny dôraz na tvorbu procesnej stratégie tak, aby odzrkadľovala potreby a záujmy klienta.

Právom to u nás nekončí, spolu s externým tímom expertov na krízovú komunikáciu myslíme aj na priaznivý mediálny obraz a reputáciu našich klientov.

Dobre odvedená práca nás napĺňa energiou.

Najnovšie články na tému Súdne spory a arbitráže

Zobraziť všetky články