KONTAKTNÉ INFORMÁCIE


POLÁČEK & PARTNERS s.r.o.
Advokátska kancelária
Hurbanovo námestie 1
811 06 Bratislava
Slovenská Republika


office@polacekpartners.sk
+421 2 3260 9452


Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 114802/B
IČO: 50 568 124
DIČ: 2120377644
IČ DPH: SK2120377644
Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK53 1100 0000 0029 4502 9936
SWIFT: TATRSKBX

POLÁČEK & PARTNERS sídlo