JUDr. Juraj Ondrejka

Som expert na duševné vlastníctvo
a informačné technológie, obchodné
spoločnosti a energetiku.

ADVOKÁT A PARTNER
JONDREJKA@POLACEKPARTNERS.SK
+421 904 900 070
profil na linkedin

 
 

„Zabezpečím ochranu vašich autorských práv, ochranných známok a know-how. Pomôžem vám orientovať sa v spleti predpisov energetickej regulácie.“

na práve ma najviac baví...

...jeho rôznorodosť. Každý prípad, ktorý príde na stôl je jedinečný a vyžaduje si osobitný prístup, čo ma prirodzene núti k neustálemu prehlbovaniu svojej odbornosti. Najväčšmi ma však teší pocit spokojnosti prichádzajúci pri úspešnom rozlúsknutí problému a nájdení jeho riešenia, ktoré sa na prvý pohľad zdá ako nemožné.

neviem si odpustiť...

...istú mieru tvrdohlavosti. Mám jasné predstavy o tom, čo chcem dosiahnuť, a preto je pre mňa občas ťažšie bez náležitého zdôvodnenia ustúpiť a netrvať na svojom.

A tento poznáte?

Prečo sú vtipy o advokátoch problematické? Lebo advokátom sa nezdajú vtipné a ostatným sa nezdá, že by išlo o vtipy.

V POLÁČEK & PARTNERS som preto, lebo ma oslovila príležitosť pracovať v tíme ľudí, ktorý má jasný cieľ a zároveň disponuje vysokou odbornosťou a bohatými skúsenosťami pre jeho dosiahnutie.

Juraj Ondrejka vyštudoval právo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V roku 2016 zložil rigoróznu skúšku a obhájil rigoróznu prácu na tému "Pravdepodobnosť zámeny ochranných známok". Pred nástupom do Poláček & Partners niekoľko rokov pôsobil v advokátskej kancelárii Vojčík & Partners, kde získal bohaté skúsenosti v oblasti obchodného práva, práva duševného vlastníctva a ochranných známok. Ovláda anglický jazyk.

Voľný čas trávi najradšej na chalupe v lese s priateľmi, na snowboarde, či pri dobrej knihe alebo filme.


MOJE ČLÁNKY

ZOBRAZ VŠETKY

Kde „stop-stav“ končí, tam výstavba začína. Pár rád ako postaviť zdroj na výrobu „zelenej“ energie. / 27 Apr 2021

Kde „stop-stav“ končí, tam výstavba začína. Pár rád ako postaviť zdroj na výrobu „zelenej“ energie.

Téma výstavby a pripojenia nového obnoviteľného zdroja energie (OZE) sa v súčasnosti skloňuje v energetických kruhoch stále častejšie. Regionálne distribučné spoločnosti totižto od roku 2013 zastávali zhodný názor, že v sústave jednoducho nie je kapacita na pripájanie žiadnych nových zdrojov. Teraz však má byť všetko inak. Doba „stop-stavu“ je na konci a výrobcom opäť svitá na lepšie časy.

Postav zdroj, zasaď strom / 4 Feb 2021

Postav zdroj, zasaď strom

V dohľadnej dobe sa má radikálne zmeniť embargo na výstavbu obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku a očakáva sa ich rozsiahlejšia výstavba. Aké sú požiadavky na prípravu výstavby týchto zdrojov a akými procesmi musia prejsť investori?

QUO VADIS LOKÁLNY ZDROJ? / 22 Dec 2020

QUO VADIS LOKÁLNY ZDROJ?

Lokálny zdroj je v slovenskom energetickom povedomí už viac ako rok a pol. Aké boli očakávania a aká je realita pri ich zavádzaní?