Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Pracovnoprávne vzťahy

Pre našich klientov zabezpečujeme právny servis v oblasti prípravy pracovných zmlúv, manažérskych zmlúv a interných firemných predpisov v oblasti pracovného práva. Našimi službami im šetríme čas, aby sa naplno mohli venovať podnikaniu.

Členovia nášho tímu patria medzi rešpektovaných odborníkov s kvalitným vzdelaním a bohatými skúsenosťami.

špecialisti

Emil Šulc

Emil Šulc

Advokát

Jana Trangelová

Jana Trangelová

Advokátka

Lucia Jószayová

Lucia Jószayová

Advokátska koncipientka

Rovnako asistujeme pri ukončovaní pracovného pomeru a hromadnom prepúšťaní, pri prideľovaní a presune zamestnancov a v procesoch kolektívneho vyjednávania.

Súčasťou našej práce je aj zastupovanie a poradenstvo pri komunikácii s orgánmi verejnej správy, ktoré vykonávajú dozor nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov.

Našich klientov zastupujeme v súdnych sporoch so zamestnancami a manažérmi.

Dobre odvedená práca nás napĺňa energiou.

Najnovšie články na tému Pracovnoprávne vzťahy

Zobraziť všetky články