Obchodné spoločnosti, fúzie a akvizície

 

Našim klientom pomáhame pri zakladaní obchodných spoločností, príprave stanov a interných firemných dokumentov, organizácii valných zhromaždení a schôdzí iných orgánov spoločnosti, zvyšovaní a znižovaní základného imania a likvidácií obchodných spoločností. Klientov zastupujeme v konaniach pred obchodným registrom a orgánmi verejnej správy v súvislosti s registráciou korporátnych zmien a získavaním živnostenských oprávnení.

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti fúzii a akvizícii, vrátane zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločností, prevodov obchodných podielov a akcií, predajov podnikov, predajov vymedzených aktív a investičných vstupov do spoločností.

Naše služby zahŕňajú poradenstvo pri celkovom štruktúrovaní a plánovaní transakcie, realizáciu detailného právneho auditu (due diligence), prípravu transakčných dokumentov, zastupovanie na rokovaniach, zastupovanie pri získavaní potrebných povolení a súhlasov a prípravu post-transakčných dokumentov.

Okrem transakčného právneho poradenstva venujeme osobitnú pozornosť zastupovaniu klientov v sporoch medzi spoločnosťou a spoločníkmi a konateľmi, ako aj v sporoch, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou transakcií v oblasti fúzii a akvizícii.

Stále tomu nerozumiem, skúste mi to povedať VIAC ĽUDSKY

 

NAJNOVŠIE ČLÁNKY NA TÉMU OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI, FÚZIE A AKVIZÍCIE

VŠETKY ČLÁNKY

Bola vaša aktívne podnikajúca spoločnosť vymazaná z obchodného registra? / 11 Jan 2022

Bola vaša aktívne podnikajúca spoločnosť vymazaná z obchodného registra?

Z obchodného registra boli v novembri 2021 vymazané viaceré obchodné spoločnosti. Je medzi nimi aj vaša spoločnosť? Do konca januára máte dodatočnú možnosť vrátiť ju späť do života.

OD OKTÓBRA BUDÚ LIKVIDÁCIE OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ PREBIEHAŤ PO NOVOM / 8 Sep 2020

OD OKTÓBRA BUDÚ LIKVIDÁCIE OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ PREBIEHAŤ PO NOVOM

Plánujete likvidáciu vašej spoločnosti? Od októbra prejdú likvidácie veľkými zmenami. V našom článku prinášame prehľad tých najvýraznejších zmien.

Ako sa stať podnikateľom pod dočasnou ochranou? / 7 Jul 2020

Ako sa stať podnikateľom pod dočasnou ochranou?

Zákon, známy ako Lex Korona, zaviedol do právneho poriadku viaceré mimoriadne inštitúty. Jedným z nich je inštitút dočasnej ochrany podnikateľov. Akú má podstatu?