PRÁVNY TÍM POLÁČEK & PARTNERS

Pavol Poláček

Postarám sa o to, aby ste sa bezpečne dostali do cieľa. Spolu s tímom špičkových právnikov pre vás pripravíme tú najlepšiu stratégiu. Som expert na súdne spory a arbitráže, energetiku, stavebníctvo, nehnuteľnosti, fúzie a akvizície.

viac

Jozef Hudák

Postarám sa o to, aby vaše argumenty boli čo najsilnejšie a právo bolo vždy na vašej strane. Som expert na riešenie súdnych sporov, energetiku a ústavné právo.

viac

Juraj Ondrejka

Zabezpečím ochranu vašich autorských práv, ochranných známok a know-how. Pomôžem vám orientovať sa v spleti predpisov energetickej regulácie. Som expert na duševné vlastníctvo a informačné technológie, obchodné spoločnosti a energetiku.

viac

Jakub Žák

Postarám sa o to, aby ste dosiahli optimálne riešenie, pri ktorom predídete komplikáciám, vyriešite problém a vyhráte spor. Som expert na konkurzy a reštrukturalizácie, energetiku, inovácie, stavebníctvo, súdne a mimosúdne riešenie sporov.

viac

Šimon Hudák

Postarám sa o to, aby ste sa sporili čo najmenej a ak už k sporu dôjde, aby sa pre vás skončil úspešne. Som expert na vedenie súdnych sporov a správnych konaní. Venujem sa aj stavebníctvu a pracovnému právu.

viac

Nikoleta Kakusová

Postarám sa, aby ste aj napriek vašim právnym problémom mohli pokojne spávať. Špecializujem sa na obchodné právo, korporátne právo, správne právo, pozemkové právo a právo nehnuteľností.

viac

Vladimír Poberežnik

Postarám sa o to, aby riešenie vášho právneho problému bolo profesionálne, vykonané precízne, spoľahlivo a podľa vašich predstáv. Špecializujem sa na obchodné a stavebné právo.

viac

Tomáš Siskovič

Postarám sa, aby sme nešli po povrchu. Váš problém budem chcieť vidieť z rôznych uhlov a nájdem riešenie šité na mieru pre vás. Som expert na obchodné právo, nehnuteľnosti, právo informačných technológii, súdne a mimosúdne riešenie sporov.

viac

Patrik Repka

Postarám sa o to, aby riešenie vášho právneho problému bolo profesionálne, vykonané precízne, spoľahlivo a podľa vašich predstáv. Špecializujem sa na fúzie a akvizície, riešenie súdnych sporov, právo nehnuteľností, obchodné právo a softvérové právo.

viac

Lenka Kmeťová

Postarám sa o to, aby váš biznis mohol napredovať bez starosti o právne problémy. Tie prevezmem ja a nájdem riešenie šité práve pre vaše podnikanie. Som expert na pracovné právo a právo obchodných spoločností. Venujem sa aj stavebnému právu a zmluvnej agende z rôznych právnych odvetví.

viac

Štefan Bašista

Spravím všetko pre to, aby ste sa mohli pri podnikaní sústrediť na business rozhodnutia. Špecializujem sa na právo obchodných spoločností, M&A a právo duševného vlastníctva.

viac

Nina Ševčeková

Postarám sa o to, aby boli vaše práva zachované a uplatnené tak, aby sme čo najviac vyhoveli vašim potrebám. Som expert na obchodné právo, právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície.

viac

Vladimíra Muravská

Postarám sa, aby sa moje skúsenosti pretavili do vyriešenia vášho problému. Špecializujem sa na energetiku.

viac

Silvia Hodeková

Postarám sa o to, aby aj váš právny problém našiel svoje riešenie, a to zodpovedne, odborne, jasne a zrozumiteľne, zohľadňujúc pri tom váš názor a pripomienky. Špecializujem sa na občianske právo, súdne a mimosúdne riešenie sporov, vymáhanie pohľadávok.

viac

Matúš Gladiš

Postarám sa o to, aby vaše požiadavky nadobudli reálny rozmer a konečný výsledok naplnil aj nevyslovené očakávania. Špecializujem sa na právo obchodných spoločností, stavebníctvo, energetiku a riešenie súdnych sporov.

viac

Roland Hogh

Postarám sa o to, aby boli vaše právne problémy vyriešené efektívne, kvalitne a v súlade s vašimi záujmami. Špecializujem sa na správne právo, nehnuteľnosti, obchodné právo a riešenie súdnych sporov.

viac

Lucia Jószayová

Postarám sa o to, aby bol váš právny problém vyriešený podľa vašich predstáv, a to čo najefektívnejšie, odborne a vždy ľudsky. Špecializujem sa na občianske právo, pracovné právo, nehnuteľnosti a súdne spory.

viac

Tatiana Poláčková

Zabezpečím, aby vaše faktúry boli uhradené včas. .

viac

Mária Schmitzerová

Postarám sa, aby každý dostal, čo mu patrí.

viac

Alžbeta Bočková

Zabezpečím plynulý chod celej kancelárie a o postarám sa o to, aby ste sa u nás cítili vždy príjemne.

viac

Monika Danišková

Postarám sa o to, aby mali moji kolegovia vždy úplné a presné informácie a podklady a mohli sa tak na 100% venovať riešeniu vášho právneho problému.

viac

Michaela Cibuľová

Postarám sa o to, aby ste sa u nás cítili ako doma a zabezpečím plynulý chod celej recepcie. Administratíva

viac

Andrea Puková

Postarám sa o to, aby sme pri riešení vášho problému postupovali v úplnej zhode s vašou predstavou o jeho výsledku. Špecializujem sa na energetiku, súdne spory a nehnuteľnosti.

viac

Alexandra Vartovníková

Postarám sa o to, aby ste sa u nás vždy cítili ako doma.

viac


Práca v advokátskej kancelárii POLÁČEK & PARTNERS

V advokátskej kancelárii POLÁČEK & PARTNERS poskytujeme možnosť pracovať v dynamickom a motivujúcom kolektíve vynikajúcich slovenských právnikov s medzinárodnými skúsenosťami. Uvedomujeme si, že každý z nás trávi v práci značnú časť svojho času; preto kladieme osobitný dôraz na udržiavanie a rozvíjanie otvorených a priateľských vzťahov na pracovisku. U každého kolegu podporujeme priebežné vzdelávanie, rozvoj systematického a analytického myslenia, osobnú iniciatívu a rozvoj komunikačných zručností.

Sme vždy radi, keď dostaneme zaujímavý životopis od perspektívneho kandidáta. Okrem kvalitného vzdelania a relevantných pracovných skúseností kladieme veľký dôraz na osobnostné a medziľudské kvality uchádzača, ktoré považujeme za veľmi dôležité pre prácu v našej kancelárii. Výborná znalosť anglického jazyka je nevyhnutná.

Ponúkame pracovné stáže pre študentov vyšších ročníkov právnických fakúlt.

Ak máte záujem s nami pracovať, pošlite nám prosím váš životopis spolu so stručným sprievodným listom.