NÁŠ TÍM

Pavol Poláček

Postarám sa o to, aby ste sa bezpečne dostali do cieľa. Spolu s tímom špičkových právnikov pre vás pripravíme tú najlepšiu stratégiu. Som expert na súdne spory a arbitráže, energetiku, stavebníctvo, nehnuteľnosti, fúzie a akvizície.

viac

Michal Mudrák

Postarám sa o to, aby ste Vaše právne problémy nechali za našimi dverami. Špecializujem sa na súdne spory, nehnuteľnosti, verejné obstarávania, konkurzy a reštrukturalizácie.

viac

Juraj Ondrejka

Zabezpečím ochranu vašich autorských práv, ochranných známok a know-how. Pomôžem vám orientovať sa v spleti predpisov energetickej regulácie. Som expert na duševné vlastníctvo a informačné technológie, obchodné spoločnosti a energetiku.

viac

Jozef Hudák

Postarám sa o to, aby vaše argumenty boli čo najsilnejšie a právo bolo vždy na vašej strane. Som expert na riešenie súdnych sporov, energetiku a ústavné právo.

viac

Jakub Žák

Postarám sa o to, aby ste dosiahli optimálne riešenie, pri ktorom predídete komplikáciám, vyriešite problém a vyhráte spor. Som expert na konkurzy a reštrukturalizácie, energetiku, inovácie, stavebníctvo, súdne a mimosúdne riešenie sporov.

viac

Šimon Hudák

Postarám sa o to, aby ste sa sporili čo najmenej a ak už k sporu dôjde, aby sa pre vás skončil úspešne. Som expert na vedenie súdnych sporov a správnych konaní. Venujem sa aj stavebníctvu a pracovnému právu.

viac

Tomáš Siskovič

Postarám sa, aby sme nešli po povrchu. Váš problém budem chcieť vidieť z rôznych uhlov a nájdem riešenie šité na mieru pre vás. Som expert na obchodné právo, nehnuteľnosti, právo informačných technológii, súdne a mimosúdne riešenie sporov.

viac

Andrea Baloghová

Postarám sa o to, aby sme pri riešení vášho problému postupovali v úplnej zhode s vašou predstavou o jeho výsledku. Špecializujem sa na pracovné právo, súťažné právo, právo obchodných spoločností a obchodné právo.

viac

Nikoleta Sivčáková

Postarám sa, aby ste aj napriek vašim právnym problémom mohli pokojne spávať. Špecializujem sa na obchodné právo, korporátne právo, správne právo, e-commerce.

viac

Alexandra Geletková

Postarám sa o to, aby ste sa u nás vždy cítili ako doma.

viac

Tatiana Poláčková

Zabezpečím, aby vaše faktúry boli uhradené včas.

viac

Martina Bianca Achimovičová

Postarám sa, aby som svojim kolegom vždy efektívne pomohla pri riešení vašich problémov.

viac

Klára Dašková

Postarám sa, aby som po boku svojich kolegov pomohla úspešne dosiahnuť váš cieľ.

viac


Práca v advokátskej kancelárii POLÁČEK & PARTNERS

V advokátskej kancelárii POLÁČEK & PARTNERS poskytujeme možnosť pracovať v dynamickom a motivujúcom kolektíve vynikajúcich slovenských právnikov s medzinárodnými skúsenosťami. Uvedomujeme si, že každý z nás trávi v práci značnú časť svojho času; preto kladieme osobitný dôraz na udržiavanie a rozvíjanie otvorených a priateľských vzťahov na pracovisku. U každého kolegu podporujeme priebežné vzdelávanie, rozvoj systematického a analytického myslenia, osobnú iniciatívu a rozvoj komunikačných zručností.

Sme vždy radi, keď dostaneme zaujímavý životopis od perspektívneho kandidáta. Okrem kvalitného vzdelania a relevantných pracovných skúseností kladieme veľký dôraz na osobnostné a medziľudské kvality uchádzača, ktoré považujeme za veľmi dôležité pre prácu v našej kancelárii. Výborná znalosť anglického jazyka je nevyhnutná.

Ponúkame pracovné stáže pre študentov vyšších ročníkov právnických fakúlt.

Ak máte záujem s nami pracovať, pošlite nám prosím váš životopis spolu so stručným sprievodným listom.