PRÁVNY TÍM POLÁČEK & PARTNERS

Pavol Poláček

Postarám sa o to, aby ste sa bezpečne dostali do cieľa. Spolu s tímom špičkových právnikov pre vás pripravíme tú najlepšiu stratégiu. Som expert na súdne spory a arbitráže, energetiku, stavebníctvo, nehnuteľnosti, fúzie a akvizície.

viac

Jozef Hudák

Postarám sa o to, aby Vaše argumenty boli čo najsilnejšie a právo bolo vždy na vašej strane. Som expert na riešenie súdnych sporov, energetiku a ústavné právo.

viac

Michal Mudrák

Postarám sa o to, aby ste Vaše právne problémy nechali za našimi dverami. Špecializujem sa na súdne spory, nehnuteľnosti, verejné obstarávania, konkurzy a reštrukturalizácie.

viac

Juraj Ondrejka

Zabezpečím ochranu vašich autorských práv, ochranných známok a know-how. Pomôžem Vám orientovať sa v spleti predpisov energetickej regulácie. Som expert na duševné vlastníctvo a informačné technológie, obchodné spoločnosti a energetiku.

viac

Jakub Žák

Postarám sa o to, aby ste dosiahli optimálne riešenie, pri ktorom predídete komplikáciám, vyriešite problém a vyhráte spor. Som expert na konkurzy a reštrukturalizácie, energetiku, inovácie, stavebníctvo, súdne a mimosúdne riešenie sporov.

viac

Šimon Hudák

Postarám sa o to, aby ste sa sporili čo najmenej a ak už k sporu dôjde, aby sa pre vás skončil úspešne. Som expert na vedenie súdnych sporov a správnych konaní. Venujem sa aj stavebníctvu a pracovnému právu.

viac

Tomáš Siskovič

Postarám sa, aby sme nešli po povrchu. Váš problém budem chcieť vidieť z rôznych uhlov a nájdem riešenie šité na mieru pre vás. Som expert na obchodné právo, nehnuteľnosti, právo informačných technológii, súdne a mimosúdne riešenie sporov.

viac

Andrea Puková

Postarám sa o to, aby sme pri riešení vášho problému postupovali v úplnej zhode s vašou predstavou o jeho výsledku. Špecializujem sa na pracovné právo, súťažné právo, právo obchodných spoločností a obchodné právo.

viac

Nikoleta Sivčáková

Postarám sa, aby ste aj napriek vašim právnym problémom mohli pokojne spávať. Špecializujem sa na obchodné právo, korporátne právo, správne právo, pozemkové právo a právo nehnuteľností.

viac

Marina Kapustina

Postarám sa o Vaše právne problémy ako o svoje vlastné s orientáciou na výsledok Špecializujem sa na obchodné a pracovné právo, súdne spory a nehnuteľnosti.

viac

Nina Ševčeková

Postarám sa o to, aby boli Vaše práva zachované a uplatnené tak, aby sme čo najviac vyhoveli Vašim potrebám. Som expert na obchodné právo, právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície.

viac

Marek Vašíček

Zabezpečím, aby ste za nami mohli prísť s akýmkoľvek komplikovaným problémom a odchádzali s riešením, ktoré pre Vás bude zrozumiteľné a vyhovujúce. Špecializujem sa na právo životného prostredia a príbuzné odvetvia správneho práva.

viac

Alexandra Vartovníková

Postarám sa o to, aby ste sa u nás vždy cítili ako doma.

viac

Monika Danišková

Postarám sa o to, aby mali moji kolegovia vždy úplné a presné informácie a podklady a mohli sa tak na 100% venovať riešeniu Vášho právneho problému.

viac

Tatiana Poláčková

Zabezpečím, aby Vaše faktúry boli uhradené včas.

viac


Práca v advokátskej kancelárii POLÁČEK & PARTNERS

V advokátskej kancelárii POLÁČEK & PARTNERS poskytujeme možnosť pracovať v dynamickom a motivujúcom kolektíve vynikajúcich slovenských právnikov s medzinárodnými skúsenosťami. Uvedomujeme si, že každý z nás trávi v práci značnú časť svojho času; preto kladieme osobitný dôraz na udržiavanie a rozvíjanie otvorených a priateľských vzťahov na pracovisku. U každého kolegu podporujeme priebežné vzdelávanie, rozvoj systematického a analytického myslenia, osobnú iniciatívu a rozvoj komunikačných zručností.

Sme vždy radi, keď dostaneme zaujímavý životopis od perspektívneho kandidáta. Okrem kvalitného vzdelania a relevantných pracovných skúseností kladieme veľký dôraz na osobnostné a medziľudské kvality uchádzača, ktoré považujeme za veľmi dôležité pre prácu v našej kancelárii. Výborná znalosť anglického jazyka je nevyhnutná.

Ponúkame pracovné stáže pre študentov vyšších ročníkov právnických fakúlt.

Ak máte záujem s nami pracovať, pošlite nám prosím váš životopis spolu so stručným sprievodným listom.