Verejné obstarávanie

 

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania. Poskytujeme právne služby obstarávateľom a verejným obstarávateľom, ako aj uchádzačom a záujemcom o účasť na verejnom obstarávaní.

V rámci procesu verejného obstarávania poskytujeme komplexné právne poradenstvo pri príprave ponúk a pri posudzovaní podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a kritérií na vyhodnotenie ponúk. Rovnako klientom ponúkame zastupovanie v procese revíznych postupov, vrátane prípravy žiadosti o nápravu a zastupovanie v konaní o námietkach na Úrade pre verejné obstarávanie.

Okrem uvedeného sa špecializujeme aj na zastupovanie klientov pri súdnom preskúmavaní rozhodnutí.

Stále tomu nerozumiem, skúste mi to povedať VIAC ĽUDSKY