Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Verejné obstarávanie

V oblasti verejného obstarávania sme istota, že sa naši klienti v celom procese nestratia a na nič nezabudnú.

Členovia nášho tímu patria medzi rešpektovaných odborníkov s kvalitným vzdelaním a bohatými skúsenosťami.

špecialisti

Jakub Žák

Jakub Žák

Seniorný advokát

Patrik Repka

Patrik Repka

Advokát

Nina Ševčeková

Nina Ševčeková

ODBORNÝ ZAMESTNANEC

Kornélia Jusková

Kornélia Jusková

Advokátska koncipientka

Pomáhame pri príprave ponúk a pri posudzovaní podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a kritérií na vyhodnotenie ponúk. Rovnako klientov zastupujeme v procese revíznych postupov, vrátane prípravy žiadosti o nápravu a zastupovanie v konaní kontrole a v konaní o námietkach na Úrade pre verejné obstarávanie.

Právne služby poskytujeme jednak obstarávateľom a verejným obstarávateľom, ako aj uchádzačom a záujemcom o účasť na verejnom obstarávaní.

Taktiež sa špecializujeme na zastupovanie pri súdnom preskúmavaní rozhodnutí.

Dobre odvedená práca nás napĺňa energiou.