Mgr. Andrea Baloghová

Špecializujem sa na pracovné právo,
súťažné právo, právo obchodných
spoločností a obchodné právo.

ADVOKÁTSKA KONCIPIENTKA
ABALOGHOVA@POLACEKPARTNERS.SK
+421903909914
profil na linkedin

 
 

„Postarám sa o to, aby sme pri riešení vášho problému postupovali v úplnej zhode s vašou predstavou o jeho výsledku.“

na práve ma najviac baví...

...skutočnosť, že v prípade tých správnych argumentov sa dá obhájiť správny názor a vyriešiť aj zdanlivo stratená situácia. Dáva právnikovi možnosť prijímať výzvy, ktorých pokorenie pomôže a posunie dopredu nielen klienta, ale aj právnika v jeho osobnom a odbornom raste.

neviem si odpustiť...

...tie najčudnejšie gurmánske kombinácie. Od hranolčekov so zmrzlinou až po slaninovo-pivové sušienky.

Môj obľúbený vtip o právnikoch:

Najväčší odborníci z daných oblastí dostali zákernú otázku: „Koľko je 2x2?“. Strojár vytiahol logaritmické pravítko, chvíľu s ním laboroval a potom povedal: „Je to 3,99.“. Fyzik nahliadol do tabuliek, vložil problém do svojho počítača a po chvíli oznamuje: „Výsledok leží medzi 3,98 a 4,02.“. Právnik sa rozhliadne, nakloní sa a tichým hlasom sa opýta: „Koľko chcete, aby to bolo?“.


Advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS mi najviac imponuje svojou filozofiou, ktorá klientom zabezpečuje dokonalé pochopenie právneho problému klienta. Tým vzniká medzi advokátom a klientom jedinečný vzťah, v ktorom sa sám klient môže bez obáv rozhodnúť na právnom riešení, ktoré mu najviac vyhovuje. Keď sa k tomu pridá taký skúsený tím odborníkov, ktorým kancelária disponuje, rozhodnutie sa robí o to ľahšie.

Andrea Baloghová vyštudovala právo na Univerzite Komenského v Bratislave. Tiež študovala na Yeditepe University v Istanbule. Počas štúdia pracovala na exekútorskom úrade, notárskom úrade a v advokátskej kancelárií PRK Partners. Absolvovala tiež odbornú stáž na Najvyššom súde Slovenskej republiky. Ovláda anglický jazyk.

Vo voľnom čase najradšej pečie (čím komplikovanejší recept, tím lepšie), číta dobré detektívky a trávi čas s priateľmi.


MOJE ČLÁNKY

ZOBRAZ VŠETKY

Zimný energetický balíček - Praktický sprievodca / 27 Aug 2020

Zimný energetický balíček - Praktický sprievodca

Prečítajte si prehľad európskych predpisov.

Zásadná zmena Pravidiel trhu / 11 Aug 2020

Zásadná zmena Pravidiel trhu

Od 1. septembra 2020 vstupuje do účinnosti nové znenie vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z. Ide o pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom, medzi energetikmi známe ako Pravidlá trhu.

Právo na podporu a nové pravidlá pre záruky pôvodu elektriny / 19 Nov 2019

Právo na podporu a nové pravidlá pre záruky pôvodu elektriny

pozreli sme sa na to, ako nové pravidlá vydávania záruk pôvodu elektriny ovplyvnia právo výrobcov na podporu.