JUDr. Juraj Ondrejka

Som expert na duševné vlastníctvo
a informačné technológie, obchodné
spoločnosti a energetiku.

advokát
jondrejka@polacekpartners.sk
+421 904 900 070
profil na linkedin

 
 

„Zabezpečím ochranu vašich autorských práv, ochranných známok a know-how. Pomôžem Vám orientovať sa v spleti predpisov energetickej regulácie.“

na práve ma najviac baví...

...jeho rôznorodosť. Každý prípad, ktorý príde na stôl je jedinečný a vyžaduje si osobitný prístup, čo ma prirodzene núti k neustálemu prehlbovaniu svojej odbornosti. Najväčšmi ma však teší pocit spokojnosti prichádzajúci pri úspešnom rozlúsknutí problému a nájdení jeho riešenia, ktoré sa na prvý pohľad zdá ako nemožné.

neviem si odpustiť...

...istú mieru tvrdohlavosti. Mám jasné predstavy o tom, čo chcem dosiahnuť, a preto je pre mňa občas ťažšie bez náležitého zdôvodnenia ustúpiť a netrvať na svojom.

A tento poznáte?

Prečo sú vtipy o advokátoch problematické? Lebo advokátom sa nezdajú vtipné a ostatným sa nezdá, že by išlo o vtipy.

V POLÁČEK & PARTNERS som preto, lebo ma oslovila príležitosť pracovať v tíme ľudí, ktorý má jasný cieľ a zároveň disponuje vysokou odbornosťou a bohatými skúsenosťami pre jeho dosiahnutie.

Juraj Ondrejka vyštudoval právo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V roku 2016 zložil rigoróznu skúšku a obhájil rigoróznu prácu na tému "Pravdepodobnosť zámeny ochranných známok". Pred nástupom do Poláček & Partners niekoľko rokov pôsobil v advokátskej kancelárii Vojčík & Partners kde získal bohaté skúsenosti v oblasti obchodného práva, práva duševného vlastníctva a ochranných známok. Ovláda anglický jazyk.

Voľný čas trávi najradšej na chalupe v lese s priateľmi, na snowboarde, či pri dobrej knihe alebo filme.


MOJE ČLÁNKY

ZOBRAZ VŠETKY

Právo na podporu a nové pravidlá pre záruky pôvodu elektriny / 19 Nov 2019

Právo na podporu a nové pravidlá pre záruky pôvodu elektriny

pozreli sme sa na to, ako nové pravidlá vydávania záruk pôvodu elektriny ovplyvnia právo výrobcov na podporu.

Elektromobilita bude mať na Slovensku voľnejšie ruky / 4 Jun 2018

Elektromobilita bude mať na Slovensku voľnejšie ruky

Elektromobily nie sú pre nás novinkou. Pre našu právnu úpravu donedávna boli. Malá novela o energetike rozviaže ruky elektromobilite na Slovensku.

Máte zimomriavky z GDPR? Ako získať súhlas so spracovaním osobných údajov / 25 Jan 2018

Máte zimomriavky z GDPR? Ako získať súhlas so spracovaním osobných údajov

Sme presvedčení, že žiadna kaša sa neje taká horúca, ako sa navarí. Rozhodli sme sa priblížiť vám, čo si pod pojmom „súhlas so spracovaním údajov“ predstaviť a ako ho získať.