Mgr. Vladimír Poberežník

Špecializujem sa na obchodné a stavebné právo.

ADVOKÁT
vpobereznik@polacekpartners.sk
+421 907 633 772
profil na linkedin

 
 

„Postarám sa o to, aby riešenie Vášho právneho problému bolo profesionálne, vykonané precízne, spoľahlivo a v zhode s Vašimi predstavami.“

Na práci v advokátskej kancelárii ma najviac baví...

... nutnosť neustáleho zamýšľania sa, hľadania a kreativita akou sa dá právo interpretovať. Pri riešení právnych problémov je potrebné vnímať všetky súvislosti daného prípadu, hľadať nové myšlienky aj v zdanlivo podobných situáciách a spájať veci, ktoré na prvý pohľad spolu nesúvisia.

Neviem si odpustiť :

Dobrú kávu viackrát denne.

Vtip o právnikoch:

Sudca hovorí mladému recidivistovi:

- Nemáte ani dvadsať rokov a ste desiaty raz súdený. Asi sa pohybujete v zlej spoločnosti.

- Áno, pán sudca. Denne behám po súdoch.

POLÁČEK & PARTNERS je kancelária postavená na jasných základoch, zložená z tímu absolútnych profesionálov, v ktorej má každý jej člen svoje miesto a hlas.

Právo vyštudoval na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pred nástupom do Poláček & Partners, niekoľko rokov pôsobil v advokátskej kancelárii Erben & Erben advokátska kancelária s.r.o., najskôr ako advokátsky koncipient a neskôr ako advokát, v ktorej sa venoval agende v oblasti obchodného práva, občianskeho, pracovného práva ako aj iných právnych odvetví. Ovláda anglický jazyk.

Vo voľnom čase sa rád venuje vareniu (ako teoretickej tak aj praktickej príprave) a športu.