JUDr. Michal Mudrák

Špecializujem sa na súdne spory, nehnuteľnosti, verejné obstarávania, konkurzy a reštrukturalizácie.

SPOLUPRACUJÚCI ADVOKÁT
MMUDRAK@POLACEKPARTNERS.SK
+421 2 3260 9452

 
 

„Postarám sa o to, aby ste Vaše právne problémy nechali za našimi dverami.“

na práve ma najviac baví...

...keď sa podarí dobrá vec. Ten moment, keď pracujem na zložitej veci, s ktorou sa trápim dlhý čas a nakoniec príde ten úspešný a podarený záver. A také zvykne byť aj právo. Preto ma baví.

neviem si odpustiť...

...sladkosti. Cukor jednoducho k práci právnika patrí. Rovnako ako káva.

Obľúbený vtip o právnikoch...

Advokát vraví svojmu klientovi, ktorého súd oslobodil:
- Tak čo, ste spokojný, že sme vybojovali oslobodzujúci rozsudok?
- Pravdaže, ale keby som bol vedel, že som nevinný, nebol by som si platil advokáta.

Za Poláček & Partners je kus dobrej roboty, ktorá je robená vždy profesionálne, zrozumiteľne a férovo. Je super, že môžem spolupracovať s tímou, ktorý k práci pristupuje zodpovedne a predovšetkým ľudsky. Poláček & Partners som vždy poznal ako advokátov, ktorí komunikujú zrozumiteľne. Nie len s verejnosťou, ale aj s klientami.

Michal Mudrák vyštudoval právo na Univerzite Komenského. Úspešne absolvoval štúdium anglického a európskeho práva na University of Cambridge. Pred tým pracoval v advokátskej kancelárii v Bratislave. Dnes je úspešným advokátom a správcom. Dohovorí sa s Vami aj anglicky.

Vo voľnom čase sa venuje knihám, skladaniu puzzle, turistike a cyklistike.