Mária Nagyová

Špecializujem sa na energetiku, právo životného prostredia a riešenie súdnych sporov.

Advokátska koncipientka
mnagyova@polacekpartners.sk
+421 903 687 017
profil na linkedin

 
 

„Zabezpečím, že sa môžete o Váš problém s nami podeliť a spoločne nájdeme a dosiahneme jeho najlepšie riešenie.“

Na práve ma najviac baví...

... okrem príbehov aj praktická kreativita, ktorú vyžaduje. Právny problém vychádza zo života, je potrebné pozrieť sa naň z viacerých uhlov pohľadu, objaviť jeho jadro a potom z neho tvorivo nájsť najrozumnejšiu cestu von.

Neviem si odpustiť...

... odtrhnúť kadejakú kvetinu aj zelinu na čaj alebo do kytice.

Vtip o právnikoch...

- Viete, prečo je treba právnikov pochovávať hlbšie do zeme ako ostatných? - Pretože niekde v hĺbke sú to fajn ľudia.

Pre Poláček & Partners som sa rozhodla pracovať preto, že za touto kanceláriou stojí dlhoročná kvalitná práca, odborné a hodnotové zázemie, a tak viem, že tu budem odborne aj ľudsky rásť. Mária vyštudovala právo na Masarykovej univerzite v Brne, v rámci programu Erasmus som absolvovala jeden semester tiež na University of Burgundy v Dijone. Štúdium dopĺňala rôznorodými praxami, napríklad v kancelárii verejného ochrancu práv alebo v advokátskej kancelárii. Schopnosť argumentovať a kriticky myslieť jej pomohol skvalitniť študijno-formačný program Kolégia Antona Neuwirtha. Dohovorí sa anglicky a francúzsky. Má rada túlanie sa prírodou aj civilizáciou, čas s blízkymi, knihy, aktivity s deťmi.


MOJE ČLÁNKY

ZOBRAZ VŠETKY

Bola vaša aktívne podnikajúca spoločnosť vymazaná z obchodného registra? / 11 Jan 2022

Bola vaša aktívne podnikajúca spoločnosť vymazaná z obchodného registra?

Z obchodného registra boli v novembri 2021 vymazané viaceré obchodné spoločnosti. Je medzi nimi aj vaša spoločnosť? Do konca januára máte dodatočnú možnosť vrátiť ju späť do života.