JUDr. Lenka Kmeťová, LL.M.

Som expert na pracovné právo a právo obchodných spoločností. Venujem sa aj stavebnému právu a zmluvnej agende z rôznych právnych odvetví.

ADVOKÁT
lkmetova@polacekpartners.sk
+421 911 354 339
profil na linkedin

 
 

„Postarám sa o to, aby váš biznis mohol napredovať bez starosti o právne problémy. Tie prevezmem ja a nájdem riešenie šité práve pre vaše podnikanie.“

na práve ma najviac baví...

Nachádzanie právnych riešení pre rýchlo vyvíjajúce sa podnikanie. Svet napreduje oveľa rýchlejšie ako legislatívna úprava, ktorá súčasnému pokroku jednoznačne „nestíha“. Fascinuje ma preto, ak môžem pre klienta nájsť právne riešenia, a to aj napriek neexistujúcej alebo nedostatočnej právnej úprave.

neviem si odpustiť...

Žiť môj život s humorom a každodenným úsmevom.

Vtip o právnikoch:

Spokojný advokát po zistení výsledku sporu s hrdosťou posiela e-mail klientovi: „Pravda zvíťazila!!!"

Klient obratom pošle odpoveď: „Čože?! Okamžite podajte odvolanie!“

Advokátska kancelária Poláček & Partners žije a prezentuje hodnoty, ktoré sú mi blízke tak v mojom pracovnom, ako aj osobnom živote.

Poláček & Partners sa podarilo vytvoriť jedinečný model fungovania: každý deň poskytuje klientom kvalitný právny servis a zachováva pritom pokojné, rešpektujúce a podporné prostredie pre tím právnikov.

Lenka Kmeťová vyštudovala právo na Univerzite Komenského v Bratislave, ktoré ukončila Cenou rektora UK za vynikajúcu diplomovú prácu a obchodné právo na Erasmus University v Rotterdame. Pri semestrálnom programe na Lund University vo Švédsku sa venovala medzinárodnému trestnému právu, ktoré ostalo dodnes jej vášňou. Základy rakúskeho civilného a obchodného práva získala pri dvojsemestrálnom programe pod záštitou Wirtschaftsuniversität Wien. Nemeckú maturitu a štátnicu z nemeckého jazyka získala vďaka štúdiu na nemeckom bilingválnom gymnáziu v Poprade.

Svoj voľný čas najradšej strávi so svojím manželom na dobrej večeri alebo rozvojovými aktivitami so svojimi 3 deťmi. Venuje sa tiež podpore sebarozvojových programov, akým je budovanie komunity (Community Buliding) podľa Scotta Pecka či rozvoju náboženského potenciálu detí podľa Sofie Cavalletti.