Tatiana Ukropová

 
 

„Postarám sa o to, aby som bola kolegom nápomocná pri úspešnom a efektívnom riešení Vašich problémov.“

na práve ma najviac baví...

Právo vnímam v prvom rade ako prostriedok hľadania objektívnej pravdy. Aj napriek množstvu subjektívnych názorov nám zákony ponúkajú cestu spravodlivého riešenia problémov. Podľa môjho názoru je zaujímavý už len samotný proces riešenia právnych záležitostí. Na práve obľubujem tiež výnimočnosť právnického jazyka i terminológie.

neviem si odpustiť...

...obľubujem návštevu „vintage trhov“, kde si neodpustím nákup starých čierno-bielych fotografií, použitých pohľadníc a prospektov.

Vtip o právnikoch

- Ahoj, poznáš nejakého dobrého odborníka na GDPR? - Poznám. - A môžeš mi dať na neho e-mailovú adresu? - Nie.

Advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS ma oslovila predovšetkým svojou odbornosťou a rovnako tiež hodnotami, ku ktorým sa hlási. Študentovi právnickej fakulty vytvára optimálne podmienky na sebarealizáciu a nadobudnutie potrebných praktických zručností v oblasti práva, a to všetko v priateľskom pracovnom prostredí.

Tatiana Ukrupová študuje na právnickej fakulte Univerzity Komenského. Štúdium na belgickom lýceu v Žiline ukončila získaním certifikátu z francúzskeho jazyka DALF na úrovni C1. Jazykové znalosti si ďalej rozširovala absolvovaním 6-mesačného študijného pobytu na Univerzite René Descarta v Paríži. Tatiana žije francúzštinou, počas štúdia pôsobila ako lektorka francúzskeho jazyka aj ako dobrovoľníčka vo Francúzsku. Jej skúsenosti dopĺňa niekoľkomesačná stáž na Francúzskom veľvyslanectve v Bratislave. Tatiana ovláda tiež anglický jazyk.

Vo voľnom čase rada navštevuje kiná a rôzne kultúrne podujatia. Je veľkou obdivovateľkou starej francúzskej kinematografie. Okrem iného má rada literatúru venovanú témam najväčších kriminálnych kaúz Československa. čas s blízkymi rada trávi v jednej z obľúbených bratislavských kaviarní.