Ing. Tatiana Poláčková, FCCA

FINANČNÁ MANAŽÉRKA
tpolackova@polacekpartners.sk

Zabezpečím, aby Vaše faktúry boli uhradené včas.