Zvláštne rozhodnutie v kauze G-komponent. Okresný súd Bratislava I rozhoduje inak ako ostatné súdy

29 apr 2019  / AUTORI: Pavol Poláček Jozef Hudák

Podľa rozhodnutia Okresného súdu Bratislava I, výrobca elektriny nemá nárok na vrátenie platby za prístup. Tá istá sudkyňa v rovnaký deň vydala aj druhé, takmer totožné rozhodnutie.

Desiatky rozhodnutí už dali za pravdu výrobcom

Kauzu G-komponent pozorne sledujeme od jej začiatku. Už v čase, keď platbu za prístup zaviedla sporná vyhláška, existovali zásadné pochybnosti o jej ústavnosti a zákonnosti. To neskôr potvrdil aj Ústavný súd, ktorý časť vyhlášky zrušil.

Následne prišli desiatky rozsudkov okresných a krajských súdov, ktoré uložili distribučným spoločnostiam povinnosť vrátiť neoprávnene vyberané platby za prístup.

Ako do tohto kontextu zapadá nedávne rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I? Podľa nášho názoru nijako. A uvedieme aj prečo.

Nepresvedčivé odôvodnenie

Ak sa súd svojim právnym názorom odkloní od ustálenej rozhodovacej praxe okresných a krajských súdov, je to síce výnimočné, avšak nemusí to byť automaticky negatívny jav. Považujeme však za neprípustné, aby sa okresný súd odklonil od zásadných právnych  názorov uvedených v rozhodnutí Ústavného súdu, ktoré je preňho záväzné. Je navyše prekvapivé, ak tak urobí bez toho, aby sa vôbec vysporiadal so základnými právnymi argumentami v spore. Takto sa nám javí práve sporné rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I. Jeho odôvodnenie nás vôbec nepresvedčilo.

Toto rozhodnutie napríklad konštatuje, že pri dodávke elektriny do sústavy výrobca elektriny potrebuje využívať službu prístupu. To však platí až od 1. januára 2019, t.j. od účinnosti novely zákona o energetike, ktorá zásadne zmenila doterajšiu právnu úpravu. Dovtedy zákon nič také nepoznal a výrobcovia na dodávku elektriny žiaden prístup nepotrebovali. Keďže novela sa môže vzťahovať iba do budúcna, je vylúčené, aby sa nová právna úprava vzťahovala na G-komponent za minulé roky.

Súd tiež posudzoval, ako má vyzerať zmluva, na základe ktorej sa mohla vyberať platba za prístup. Zákon, ako aj Ústavný súd, veľmi jasne uvádzajú, že prístup môže vzniknúť iba na základe zmluvy o prístupe a distribúcii, a že táto zmluva musí obsahovať záväzok distribúcie, teda prepravy elektriny distribučnou sústavou. Zákon o energetike záväzne vymedzuje podstatné náležitosti tejto zmluvy. Podľa bratislavského súdu však zmluva tieto náležitosti spĺňať nemusí.

Ak by ste niekde zachytili, že ide o prvé rozhodnutie, kde súd posudzoval prípad s akousi uzavretou „zmluvou o prístupe“, ktorú predložila distribučná spoločnosť, nie je to správna informácia. Okresný súd Košice I totiž podobné prípady rozhodol už niekoľkokrát. Rozsudkami uložil distribučnej spoločnosti, aby platby vrátila. Zmluva totižto nespĺňala náležitosti, ktoré vyžadoval zákon.

Rozhodnutie bratislavského okresného súdu považujeme za krok nesprávnym smerom. Veríme, že odvolací súd jeho názor náležite preskúma a vyhovie odvolaniu. Aj keď jeho rozhodnutie budú očakávať viacerí výrobcovia elektriny na západnom Slovensku, možno ho však predbehne iné dôležité rozhodnutie.

Kauza je na Najvyššom súde

Zraky výrobcov elektriny sa momentálne upierajú na Najvyšší súd SR. Ten práve rozhoduje o dovolaniach voči rozhodnutiam Krajského súdu v Žiline, ktorý nariadil distribučnej spoločnosti vrátiť uhrádzaný G-komponent. Podľa dostupných informácií sa spory ohľadom G-komponentu dostali do všetkých piatich senátov obchodnoprávneho kolégia. Veľká kauza má tak aj veľké vyvrcholenie.

Veríme, že tri roky po rozhodnutí Ústavného súdu sa výrobcovia elektriny dočkajú spravodlivej bodky za touto kauzou. Zo stretnutí s nimi vieme, že G-komponent sa pre mnohých z nich stal akousi osobnou skúškou dôvery v súdnictvo.

Prihláste sa na odber
našich noviniek

Prihláste sa na odber
monitoringu energetickej legislatívy


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Novinky v energetike za február 2023 / 24 mar 2023

Novinky v energetike za február 2023

Nové nariadenia vlády a ďalšie dotácie na zvýšené ceny energií a na nové FVE.

Stavať na poľnohospodárskej pôde. Je to možné? / 21 dec 2021

Stavať na poľnohospodárskej pôde. Je to možné?

Stavať na poľnohospodárskej pôde je možné až po odňatí z pôdneho fondu. Viete čo to znamená a na čo sa treba pripraviť? Viac sa dočítate v článku.

Veľká novela Zákona o energetike preberá časť Zimného balíčka / 18 nov 2021

Veľká novela Zákona o energetike preberá časť Zimného balíčka

Hladinu energetických vôd rozvíril rozsiahly 100-stranový návrh novely Zákona o energetike, ktorý mení aj Zákon o regulácii a Zákon o podpore OZE. Jeho cieľom je prebrať časť tzv. Zimného energetického balíčka.