Padol prvý rozsudok v kauze G-komponent

2 Jun 2017  / AUTORI: Pavol Poláček Jozef Hudák

Okresný súd Žilina dnes rozhodol, že distribučná spoločnosť je povinná vrátiť výrobcovi elektriny zo slnečnej energie platbu za prístup do distribučnej sústavu, ktorú od neho niekoľko rokov protiprávne vyberala.

"Máme radosť z toho, že aj týmto dôležitým rozhodnutím súdu v Žiline sa približujeme ostatným krajinám EÚ, ktoré férovým spôsobom podporujú obnoviteľné zdroje energie" povedal Pavol Poláček, majiteľ advokátskej kancelárie Poláček & Partners, ktorá výrobcu elektriny zastupuje.

V roku 2013 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zaviedol svojou vyhláškou platbu za prístup do distribučnej sústavy, tzv. G-komponent. Túto spornú platbu výrobcovia elektriny uhrádzali príslušnej distribučnej spoločnosti. Distribučné spoločnosti túto platbu od výrobcov elektriny vyberali bez akejkoľvek zmluvy a bez ohľadu na to, či výrobca prístup vôbec využíva.

V roku 2014 skupina 45 poslancov napadla vyhlášku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na Ústavnom súde. V roku 2016 Ústavný súd zrušil spornú časť vyhlášky, ktorá povinnosť platiť G-komponent zaviedla. V tomto konaní poslancov zastupovala naša advokátska kancelária. Platby, ktoré distribučné spoločnosti niekoľko rokov protiprávne vyberali však výrobcom nevrátili. Navyše distribučné spoločnosti túto platbu fakturujú aj naďalej.

Postup distribučných spoločností vzbudzoval údiv, hnev a u niektorých aj rezignáciu. Výrobcovia boli odkázaní obrátiť sa na slovenské súdy a dnes sa ukázalo, že ich trpezlivosť sa vyplatila. Okresný súd Žilina svojím dnešným rozhodnutím potvrdil, že aj veľkí hráči musia dodržiavať pravidlá. Distribučná spoločnosť musí výrobcovi elektriny vrátiť už uhradené platby, ktoré od neho protiprávne požadovala niekoľko rokov. Voči rozhodnutiu sa distribučná spoločnosť môže odvolať na krajský súd. Jasné, presvedčivé a odborné odôvodnenie rozhodnutia však dáva silnú nádej, že Krajský súd v Žiline nebude mať dôvod korigovať závery okresného súdu.


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Distribučky majú vrátiť platbu za prístup / 27 Jul

Distribučky majú vrátiť platbu za prístup

V prospech výrobcov zelenej energie padlo už vyše 30 súdnych rozhodnutí. Distribučky doteraz peniaze nevrátili.

Ako je to s trvalým pobytom v Bratislave? / 23 Jun

Ako je to s trvalým pobytom v Bratislave?

Náš Pavol Poláček pre dennik SME vysvetľuje, že trvalý pobyt nájomcu nemá s nehnuteľnosťou nič spoločné.

Zvláštne rozhodnutie v kauze G-komponent. Okresný súd Bratislava I rozhoduje inak ako ostatné súdy / 29 Apr

Zvláštne rozhodnutie v kauze G-komponent. Okresný súd Bratislava I rozhoduje inak ako ostatné súdy

Podľa rozhodnutia Okresného súdu Bratislava I, výrobca elektriny nemá nárok na vrátenie platby za prístup.