VÝROBCOV ZO ZOZNAMU ÚRSO OD ZÁCHRANY DELÍ UŽ LEN PODPIS PREZIDENTKY

24 Sep 2020  / AUTORI: Juraj Ondrejka

Dňa 24.9.2020 poslanci v Národnej rade SR schválili novelu zákona o podpore OZE. Hlavným účelom tejto zmeny je zásadná úprava doterajšej sankcie vo forme zániku práva na podporu doplatkom kvôli nedoplatkom na daniach a odvodoch, a zároveň odstránenie jej neústavných dopadov na už dotknutých výrobcov.

Novela teda odstránila existenčný problém vyše 100 výrobcov zelenej elektriny, ktorí boli pre svoje nedoplatky voči Sociálnej poisťovni uvedení v zozname výrobcov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Týmto výrobcom malo právo na podporu doplatkom zaniknúť.

Sme veľmi radi, že sa poslanci v súvislosti s odstraňovaním takýchto likvidačných následkov nechali inšpirovať riešením, ktoré pripravila naša advokátska kancelária spolu so Slovenskou asociáciou fotovoltického priemyslu a OZE.

Situáciu týchto výrobcov novela vyriešila tak, že pokiaľ ku dňu jej účinnosti (t.j. ku 1.11.2020) uhradia svoje daňové a odvodové povinnosti, právo na podporu doplatkom im trvá naďalej, a to podľa pôvodných podmienok podpory. Novela tiež jednoznačne stanovuje, že doposiaľ inkasovaný doplatok takýto výrobca nevracia.

Novela pamätá aj na to, že od zverejnenia zoznamu Úradu spoločnosť OKTE pozastavila predmetným výrobcom vyplácanie podpory doplatkom. Táto podpora im má byť dodatočne uhradená do 60 dní od účinnosti novely.

Okrem odstránenia už vzniknutých likvidačných následkov, schváleným predpisom dochádza aj k podstatnej zmene charakteru spornej sankcie. V prípade nedoplatkov na daniach a odvodoch výrobcovi „po novom podpora doplatkom nezanikne úplne, ale len počas obdobia omeškania s plnením jeho daňových a odvodových povinností.

Pre všetkých výrobcov s právom na doplatok (nie len tých, ktorí sú uvedení v spomínanom zozname) je teraz kľúčové, aby do času účinnosti novely dôkladne preverili doterajšie plnenie svojich daňových a odvodových povinností a prípadné nedoplatky riadne uhradili.

Účinnosť tento predpis nadobudne 1.11.2020, samozrejme za predpokladu, že bude podpísaný pani prezidentkou.

Prihláste sa na odber
našich noviniek

Prihláste sa na odber
monitoringu energetickej legislatívy


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

QUO VADIS LOKÁLNY ZDROJ? / 22 Dec

QUO VADIS LOKÁLNY ZDROJ?

Lokálny zdroj je v slovenskom energetickom povedomí už viac ako rok a pol. Aké boli očakávania a aká je realita pri ich zavádzaní?

NOVELA DALA VÝROBCOM DRUHÚ ŠANCU. AK UHRADIA SVOJE NEDOPLATKY DO KONCA OKTÓBRA, O PODPORU NEPRÍDU / 26 Oct

NOVELA DALA VÝROBCOM DRUHÚ ŠANCU. AK UHRADIA SVOJE NEDOPLATKY DO KONCA OKTÓBRA, O PODPORU NEPRÍDU

Kauza straty podpory pre výrobcov elektriny zo zoznamu Úradu má širší dopad. Môže sa týkať aj výrobcov, ktorí sa na tomto zozname nenašli. Ako sa mení právna úprava tejto sankcie a čo by mali urobiť všetci výrobcovia elektriny do konca októbra, sa dozviete v článku nášho kolegu Juraja Ondrejku.

Zimný energetický balíček - Praktický sprievodca / 27 Aug

Zimný energetický balíček - Praktický sprievodca

Prečítajte si prehľad európskych predpisov.