NOVÝ ZOZNAM ÚRSO: VIAC AKO 100 VÝROBCOV ELEKTRINY PRIŠLO O PODPORU, ZREJME AJ O BIZNIS

26 Mar 2020  / AUTORI: Poláček & Partners

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zverejnil zoznam výrobcov elektriny, ktorým zaniklo právo na podporu doplatkom podľa zákona o podpore OZE. Podľa tohto zoznamu malo niektorým výrobcom právo na doplatok zaniknúť ešte v roku 2014.

Dôvodom zániku práva na podporu má byť neuhradenie dlžnej sumy na poistnom na sociálne poistenie a dlžnej sumy na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie v lehote 15 dní od doručenia predpisu Sociálnou poisťovňou.

Úrad zastáva názor, že k zániku práva na podporu došlo priamo zo zákona, a že v tejto súvislosti nie je potrebné viesť žiadne konanie a ani vydať žiadne rozhodnutie. Úrad zároveň uvádza, že o týchto skutočnostiach bude informovať spoločnosť OKTE, ako zúčtovateľa podpory.

Podľa § 3b ods. 5 písm. c) zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie, neuhradenie podlžností voči Sociálnej poisťovni je dôvodom zániku práva na podporu už od začiatku roku 2014.

Zoznam zverejnený Úradom obsahuje 104 výrobcov. Väčšine z nich malo zaniknúť právo na podporu v roku 2014 alebo 2015 a teda prišli o podporu na 9 a viac rokov. Podľa našich predbežných odhadov celková výška podpory, o ktorú výrobcovia takto prišli presahuje sumu 200 miliónov EUR.

Úrad bližšie nevysvetlil, prečo k tomuto kroku pristúpil až teraz, a prečo zánik práva na podporu de facto posudzoval viac ako 6 rokov dozadu.

Na zozname sú napríklad výrobcovia, ktorých dlžné poistné bolo vo výške niekoľkých stoviek EUR, prípadne boli v omeškaní len niekoľko týždňov a dlžnú sumu už dávno pred rokmi uhradili.

Podlžnosti voči Sociálnej poisťovni nie sú jediným dôvodom zániku práva na podporu. Dôvodom podľa zákona o podpore OZE môže byť aj nedoplatok na dani či poistnom na zdravotné poistenie. Zverejnený zoznam sa však týchto dôvodov zániku práva na podporu netýka. Nedá sa vylúčiť, že Úrad v najbližšom období zverejní ďalšie zoznamy.

Naša kancelária POLÁČEK & PARTNERS sa energetikou detailne zaoberá. Celú situáciu dôkladne sledujeme. V prípade potreby sa na nás neváhajte obrátiť.

Zoznam zverejnený Úradom si môžete prezrieť tu.


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Novinky v energetike za august 2020 / 9 Sep

Novinky v energetike za august 2020

Prinášame vám novinky v energetike za mesiac august 2020

Hľadáme advokátskeho koncipienta / 2 Sep

Hľadáme advokátskeho koncipienta

Zaujíma Ťa práca v mladej a dynamickej advokátskej kancelárii? Chceš byť súčasťou elitnej globálnej siete a pracovať na zaujímavých slovenských a medzinárodných prípadoch? Chceš pracovať v advokátskej kancelárii, kde aj napriek vysokej profesionalite je priateľská atmosféra samozrejmosťou?

Novinky v energetike za júl 2020 / 12 Aug

Novinky v energetike za júl 2020

Prinášame vám novinky v energetike za mesiac júl 2020