NOVÝ ZOZNAM ÚRSO: VIAC AKO 100 VÝROBCOV ELEKTRINY PRIŠLO O PODPORU, ZREJME AJ O BIZNIS

26 Mar 2020  / AUTORI: Poláček & Partners

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zverejnil zoznam výrobcov elektriny, ktorým zaniklo právo na podporu doplatkom podľa zákona o podpore OZE. Podľa tohto zoznamu malo niektorým výrobcom právo na doplatok zaniknúť ešte v roku 2014.

Dôvodom zániku práva na podporu má byť neuhradenie dlžnej sumy na poistnom na sociálne poistenie a dlžnej sumy na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie v lehote 15 dní od doručenia predpisu Sociálnou poisťovňou.

Úrad zastáva názor, že k zániku práva na podporu došlo priamo zo zákona, a že v tejto súvislosti nie je potrebné viesť žiadne konanie a ani vydať žiadne rozhodnutie. Úrad zároveň uvádza, že o týchto skutočnostiach bude informovať spoločnosť OKTE, ako zúčtovateľa podpory.

Podľa § 3b ods. 5 písm. c) zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie, neuhradenie podlžností voči Sociálnej poisťovni je dôvodom zániku práva na podporu už od začiatku roku 2014.

Zoznam zverejnený Úradom obsahuje 104 výrobcov. Väčšine z nich malo zaniknúť právo na podporu v roku 2014 alebo 2015 a teda prišli o podporu na 9 a viac rokov. Podľa našich predbežných odhadov celková výška podpory, o ktorú výrobcovia takto prišli presahuje sumu 200 miliónov EUR.

Úrad bližšie nevysvetlil, prečo k tomuto kroku pristúpil až teraz, a prečo zánik práva na podporu de facto posudzoval viac ako 6 rokov dozadu.

Na zozname sú napríklad výrobcovia, ktorých dlžné poistné bolo vo výške niekoľkých stoviek EUR, prípadne boli v omeškaní len niekoľko týždňov a dlžnú sumu už dávno pred rokmi uhradili.

Podlžnosti voči Sociálnej poisťovni nie sú jediným dôvodom zániku práva na podporu. Dôvodom podľa zákona o podpore OZE môže byť aj nedoplatok na dani či poistnom na zdravotné poistenie. Zverejnený zoznam sa však týchto dôvodov zániku práva na podporu netýka. Nedá sa vylúčiť, že Úrad v najbližšom období zverejní ďalšie zoznamy.

Naša kancelária POLÁČEK & PARTNERS sa energetikou detailne zaoberá. Celú situáciu dôkladne sledujeme. V prípade potreby sa na nás neváhajte obrátiť.

Zoznam zverejnený Úradom si môžete prezrieť tu.

Prihláste sa na odber
našich noviniek

Prihláste sa na odber
monitoringu energetickej legislatívy


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Novinky v energetike za december 2020 / 12 Jan

Novinky v energetike za december 2020

Prinášame vám novinky v energetike za mesiac december 2020

SME HRDÝM PARTNEROM KONFERENCIE PRO-ENERGY TALKS / 18 Dec

SME HRDÝM PARTNEROM KONFERENCIE PRO-ENERGY TALKS

Sme radi, že aj v týchto náročných časoch môžeme podporovať odborné diskusie zamerané na jednu z našich kľúčových právnych oblastí – energetiku. Jedna takáto sa uskutočnila aj dňa 14.12.2020. Ide o konferenciu PRO-ENERGY talks, kde sa stretli zástupcovia a poprední odborníci všetkých energetických odvetví zo Slovenska a Česka.

Novinky v energetike za november 2020 / 10 Dec

Novinky v energetike za november 2020

Prinášame vám novinky v energetike za mesiac november 2020