Aké zmeny priniesla novela Zákonníka práce?

2 May 2018  / AUTORI: Andrea Baloghová

Symbolické. Na sviatok práce, teda 1. mája, nadobúda účinnosť významná novela Zákonníka práce. Pripravili sme pre vás zhrnutie tých najdôležitejších noviniek.

Výšku mzdy nájdete už v pracovnej ponuke

Novela Zákonníka práce zavádza pre zamestnávateľov novú povinnosť, a to povinnosť zverejňovať v pracovných ponukách základnú zložku mzdy.

Teória je to síce pekná, uvidíme aká bude realita. Isto aj vám je známa doterajšia prax niektorých zamestnávateľov, ktorí v pracovnej ponuke skutočne ponúkaný plat zabalil do formulky „dohodou“, alebo v pracovnej ponuke výšku platu síce uviedli, no pri osobnom pohovore zamestnancovi  častokrát ponúkli iný plat. Omnoho nižší.

Zmena zákona tieto „techniky“ zamestnávateľov ruší. Zavádza totiž, že v pracovnej zmluve zamestnávateľ nesmie dohodnúť so zamestnancom základnú mzdu v sume nižšej, ako bola uvedená v zverejnenej pracovnej ponuke. Na dohodu o vyššej ako zverejnenej mzde však tieto obmedzenia neplatia.

Týmto postupom by sa malo predísť obchádzaniu zákona. Pri kontrolách inšpektorátu práce sa predmetné fakty dajú ľahko overiť, čo by malo zamestnávateľov motivovať k dodržiavaniu Zákonníka práce.

Vyššia mzda za prácu vo sviatok a za nočnú prácu

Ďalšou novinkou je zvýšenie mzdových zvýhodnení za prácu vo sviatok a za nočnú prácu.

Pri práci počas sviatkov si zamestnanci prilepšia až o 50%. Konkrétne sa jedná o zvýšenie mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok z pôvodných 50% priemerného zárobku zamestnanca na 100% priemerného zárobku.

Pri nočnej práci sa mzdové zvýhodnenie zvýši z pôvodných 20% minimálnej mzdy za hodinu na 40% minimálnej mzdy za hodinu. Ak sa navyše jedná o zamestnanca, ktorý vykonáva rizikovú prácu, mzdové zvýhodnenie sa zvyšuje na minimálne 50% minimálnej mzdy za hodinu.

Novinky mzdového ohodnotenia za prácu cez víkend

Úplnou novinkou v zákone je mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu.

Čo sa týka sumy, o ktorú si zamestnanci prilepšia, pri práci v sobotu je to najmenej 50% minimálnej mzdy za hodinu, a pri práci v nedeľu najmenej 100% minimálnej mzdy za hodinu.

Samozrejme, sú aj zamestnanci, ktorí vykonávajú prácu v sobotu aj v nedeľu pravidelne, nie iba príležitostne. V takomto prípade zákon hovorí, že je možné dohodnúť aj nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia. No aj tu platí určitá hranica, a to že za prácu v sobotu je v tomto prípade možné dohodnúť mzdové zvýhodnenie nižšie, avšak minimálne 45% minimálnej mzdy za hodinu, a pri práci v nedeľu minimálne 90% minimálnej mzdy za hodinu.

Odkedy treba rátať so zmenami?

Účinnosť týchto zmien je stanovená na 1. mája 2018. Zamestnanci si však od uvedeného dátumu ešte neprilepšia v takom rozsahu, ako je uvedené vyššie.

Prechodné obdobie platné od 1. mája 2018 do 30. apríla 2019 určuje iné mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, v nedeľu a za nočnú prácu. V tomto období sa bude uplatňovať nižšia percentuálna sadzba. Za prácu v sobotu platí mzdové zvýhodnenie minimálne 25% minimálnej mzdy za hodinu, za prácu v nedeľu najmenej 50% minimálnej mzdy za hodinu a pri nočnej práci najmenej 30% minimálnej mzdy za hodinu.

Od 1. mája 2019 bude novela účinná v plnom rozsahu. 


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Právo na podporu a nové pravidlá pre záruky pôvodu elektriny / 19 Nov

Právo na podporu a nové pravidlá pre záruky pôvodu elektriny

pozreli sme sa na to, ako nové pravidlá vydávania záruk pôvodu elektriny ovplyvnia právo výrobcov na podporu.

Piloti spoločnosti Ryanair opäť štrajkujú ! / 21 Aug

Piloti spoločnosti Ryanair opäť štrajkujú !

Naša Andrea Baloghová pre denník SME vysvetľuje, čo robiť v prípade zrušenia vášho letu.