Prečo sa stále viac hovorí o zárukách pôvodu?

14 Jul 2020  / AUTORI: Juraj Ondrejka Zuzana Hudáková

Rok 2020 so sebou priniesol zásadný prelom v systéme vydávania záruk pôvodu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanou výrobou. Táto kompetencia totiž prešla z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na Organizátora krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE). 

Zmeny v spôsobe vydávania záruk pôvodu elektriny však vzbudili u výrobcov zelenej elektriny obavu zo straty podpory a vyvolali viacero otáznikov aj v oblasti spotrebných daní. Preto sme sa tejto téme podrobne venovali v našom predchádzajúcom článku.

Teraz si však poďme bližšie predstaviť samotnú podstatu záruk pôvodu elektriny. Na čo vlastne záruky slúžia a aké novinky sa v tejto oblasti udiali za posledné obdobie? Zostaňte v obraze a čítajte ďalej.

Na čo slúžia záruky pôvodu?

Ochrana životného prostredia a znižovanie uhlíkovej stopy je v súčasnosti jednou z najdiskutovanejších tém v spoločnosti. Čoraz viac ľudí začína uvažovať „ekologicky“ a snaží sa prispieť svojou troškou k ochrane našej planéty. Jedným zo spôsobov, ako tento cieľ dosiahnuť, je aj odoberanie zelenej elektriny.

Práve tu sa ukazuje dôležitosť záruk pôvodu elektriny. Tie totiž preukazujú, že odoberaná elektrina je vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysokoúčinnou kombinovanou výrobou.

Výrobca z obnoviteľných zdrojov, ktorý nepoberá podporu doplatkom, môže požiadať OKTE o vydanie záruky pôvodu elektriny na jeho účet. Vydané záruky smie následne predávať ďalším účastníkom trhu s elektrinou, a to najmä dodávateľom elektriny. Tí, prostredníctvom nakúpených záruk pôvodu, preukážu svojim odberateľom, že elektrina, ktorú odoberajú, je vyrobená z obnoviteľných zdrojov alebo vysokoúčinnou kogeneráciou. Rok 2020 ukazuje, že záujem o odber zelenej elektriny neustále rastie. 

Podporovaným výrobcom však OKTE záruky pôvodu na ich účet nevydá. Automaticky ich totiž generuje tri mesiace po výrobe elektriny z OZE a vedie na oddelenom účte. Následne ich bude záujemcom ponúkať na tzv. aukciách.

Aukcie na záruky pôvodu elektriny z OZE 

Pripravovaná aukcia so zárukami pôvodu elektriny sa mala pôvodne uskutočniť už v druhom štvrťroku 2020.

Koronakríze sa však nevyhla ani oblasť energetiky. Preto sa plánovaná aukcia presúva až na tretí štvrťrok 2020. Jej presný termín zatiaľ nie je známy.

Podmienky aukcie a zoznam konkrétnych záruk pôvodu, ktoré budú ponúkané, bude OKTE zverejňovať na svojom webovom sídle. Podľa prevádzkového poriadku tieto informácie zverejní najneskôr 10 dní pred spustením aukcie.

Ak máte záujem zúčastniť sa aukcie a nakúpiť záruky pôvodu, nezabudnite s OKTE uzatvoriť Zmluvu o činnostiach spojených s vydávaním a použitím záruk. Bez tejto zmluvy a platného prístupu do informačného systému OKTE nebudete mať k aukcii prístup.  

OKTE deklaruje, že výnosy z tejto aukcie, ako aj z prípadných ďalších aukcií so zárukami, sa použijú na zníženie podielu nákladov na podporu OZE zaplatených konečnými spotrebiteľmi elektriny.

OKTE sa stalo súčasťou medzinárodnej Asociácie vydavateľských orgánov 

Spolu so zárukami pôvodu elektriny podporovaných výrobcov bude OKTE na pripravovanej aukcii ponúkať aj nakúpené záruky pôvodu elektriny z Českej republiky. OKTE o tom nedávno informovalo na svojom na svojom webovom sídle.

Kúpa záruk pôvodu zo zahraničia je spojená s členstvom OKTE v Asociácií vydavateľských orgánov (Association of Issuing Bodies – AIB), a to od februára 2020. Táto asociácia združuje naprieč Európou subjekty, ktoré sú zodpovedné za vydávanie záruk pôvodu elektriny z OZE.  

Jedným z cieľov AIB je práve medzinárodný prenos energetických certifikátov a záruk pôvodu medzi jej členmi prostredníctvom Európskeho systému energetických certifikátov (EECS). Systém EECS je založený na princípe objektívnosti, nediskriminácie, transparentnosti a efektívnosti nákladov s cieľom uľahčiť medzinárodnú výmenu záruk pôvodu zelenej elektriny.

V Poláček & Partners pozorne sledujeme všetky novinky, ktoré sa týkajú záruk pôvodu. Ak chcete, aby vám nič neušlo, sledujte aj naše profily na sociálnych sieťach  FacebookLinkedIn.

Prihláste sa na odber
našich noviniek

Prihláste sa na odber
monitoringu energetickej legislatívy


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

NOVELA DALA VÝROBCOM DRUHÚ ŠANCU. AK UHRADIA SVOJE NEDOPLATKY DO KONCA OKTÓBRA, O PODPORU NEPRÍDU / 26 Oct

NOVELA DALA VÝROBCOM DRUHÚ ŠANCU. AK UHRADIA SVOJE NEDOPLATKY DO KONCA OKTÓBRA, O PODPORU NEPRÍDU

Kauza straty podpory pre výrobcov elektriny zo zoznamu Úradu má širší dopad. Môže sa týkať aj výrobcov, ktorí sa na tomto zozname nenašli. Ako sa mení právna úprava tejto sankcie a čo by mali urobiť všetci výrobcovia elektriny do konca októbra, sa dozviete v článku nášho kolegu Juraja Ondrejku.

VÝROBCOV ZO ZOZNAMU ÚRSO OD ZÁCHRANY DELÍ UŽ LEN PODPIS PREZIDENTKY / 24 Sep

VÝROBCOV ZO ZOZNAMU ÚRSO OD ZÁCHRANY DELÍ UŽ LEN PODPIS PREZIDENTKY

Parlament schválil novelu zákona o podpore OZE

OD OKTÓBRA BUDÚ LIKVIDÁCIE OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ PREBIEHAŤ PO NOVOM / 8 Sep

OD OKTÓBRA BUDÚ LIKVIDÁCIE OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ PREBIEHAŤ PO NOVOM

Plánujete likvidáciu vašej spoločnosti? Od októbra prejdú likvidácie veľkými zmenami. V našom článku prinášame prehľad tých najvýraznejších zmien.