Prečo je Uber dočasne nedostupný

29 Mar 2018  / AUTORI: Jakub Žák

Ak ste si chceli v Bratislave „zavolať Uber“ otvorili ste aplikáciu a zistili, že služba aktuálne nie je vo vašom okolí dostupná. Dôvodom je neodkladné opatrenie, ktoré vydal Okresný súd Bratislava I na podnet Občianskeho združenia koncesovaných taxikárov. Podľa rozhodnutia sa Uber musí zdržať viacerých činností ako napríklad sprostredkúvania a prevádzkovania taxislužby prostredníctvom vozidiel a osôb, ktoré nespĺňajú stanovené požiadavky.

Rozhodnutie je podľa tvrdení Občianskeho združenia koncesovaných taxikárov právoplatné a vykonateľné. Uber uvádza, že rozhodnutie súdu zaregistroval ale zatiaľ mu nebolo doručené. Pozastavenie služby má mať preventívny charakter.

Pre Uber nie sú rozhodnutia, ktoré sledujú pozastavenie jeho činnosti, žiadnou novinkou. Príkladom je susedné Česko, kde bolo vydané podobné rozhodnutie. To sa však Uberu podarilo úspešne zrušiť. Tiež treba spomenúť aj rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie, ktorý rozhodol, že Uber nie je len sprostredkovateľom dopravy. Rozhodnutie má zásadný vplyv na postavenie Uberu v EÚ a necháva tak reguláciu na jednotlivých štátoch.

Aká je podstata problému?

Ak sa medializované informácie potvrdia, obchodný model Uberu utrpí na Slovensku tvrdú, nie však definitívnu ranu. Podstata je však ukrytá niekde inde. Právna úprava nestíha za inováciami a novými spoločensko-ekonomickými vzťahmi na trhu. Sám súd uvádza, že hoci je Uber inovatívny, prispieva ku skvalitneniu služieb v oblasti dopravy a teší sa veľkej obľube u vodičov a užívateľov, nie je prevádzkovaný v súlade s právnym poriadkom.

Doposiaľ sa Slovenská republika pokúsila Uber a podobné platformy zdaniť bez toho, aby pripravila právny rámec výkonu jeho činnosti. Potrebujeme však koncepčné riešenie a  ucelený prístup.

Inšpirácia na novú úpravu

Ministerstvo dopravy avizovalo prípravu novej právnej úpravy, ktorá sa má venovať oblasti osobnej dopravy. Môžeme sa inšpirovať krajinami, ktoré sú už popredu. Pozrime sa na príklad Estónska, ktoré  sa vydalo cestou liberalizácie platnej právnej úpravy a uľahčilo tak podnikanie obom stranám barikády. Estónsko akceptovalo niekoľko spôsobov poskytovania služieb taxislužby: označenými vozidlami s alebo bez taxametra, neoznačenými vozidlami s taxametrom a nakoniec vozidlami privolanými cez aplikáciu, s platbou prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Pozrime sa na fenomén zdieľanej ekonomiky z nadhľadu

Zdieľaná ekonomika to nie je len Uber.  Najúspešnejší predstavitelia zdieľanej ekonomiky sa zamerali na základné potreby ako je ubytovanie, strava a doprava. Široké spektrum platforiem, ktoré stoja na rôznych obchodných modeloch nemožno naďalej ignorovať. Doba navyše otvára ďalšie otázky ako sú ochrana užívateľov či práva qvuasi zamestnancov, ktoré novela zákona o cestnej doprave pravdepodobne nevyrieši. Zdieľaná ekonomika má veľký samoregulačný potenciál. Nezabúdajme, že aj bez štátnych zásahov dokázala zabezpečiť vysokú mieru spokojnosti užívateľov. Netreba to preto s reguláciou preháňať.ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Smernica versus sloboda webu / 4 Jun

Smernica versus sloboda webu

Nová smernica EÚ chce chrániť autorské práva. Platformy ako Google, či sociálne siete sa tak stanú zodpovednými za obsah, ktorý im tam užívatelia nahrávajú.

Čo je chargeback a prečo by vás to mohlo zaujímať / 15 Nov

Čo je chargeback a prečo by vás to mohlo zaujímať

Chargeback je anglický terminus technicus, ktorý sa dá preložiť ako vrátenie platby. V skratke, ide o proces spätného zúčtovania platobnej transakcie prostredníctvom platobnej karty. Vrátenie platby, ak chcete.

Ministerstvo dopravy ide regulovať aplikácie. Prežijú to? / 15 Nov

Ministerstvo dopravy ide regulovať aplikácie. Prežijú to?

Do parlamentu dorazila novela zákona o cestnej doprave. Vláda tak reaguje na rozširujúci sa trend zdieľanej ekonomiky, hlavne čo sa týka oblasti prepravy osôb.