Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

25 JANUÁR 2024

Najväčšie právnické kancelárie 2023: Sme víťazom kategórie Regulačné právo & Compliance

 

autor článku

Poláček & Partners

Výsledky rebríčka najväčších právnických kancelárií na Slovensku pre rok 2023 sú známe. V kategórii Regulačné právo & Compliance sme sa umiestnili na prvom mieste.

Jozef Hudák a Pavol Poláček preberajú ocenenie The Slovak Spectator 2023.

Jozef Hudák a Pavol Poláček preberajú ocenenie "Najväčšie právnické kancelárie" pre rok 2023 

Práca ľudsky k veci priniesla svoje ovocie

Rebríček s názvom 10 najväčších právnických kancelárií 2023 každoročne prináša redakcia The Slovak Spectator a denník SME v spolupráci so spoločnosťou Finstat. Je súčasťou magazínu Právo, teda prílohy denníka SME s komplexným pohľadom na advokátsku prax.

Jednou z kategórií rebríčka najväčších právnických kancelárií je Regulačné právo & Compliance, ktorej sme sa stali tohto roku víťazom. A cena prišla ako nečakaný darček k našim 10. narodeninám. Presne pred desiatimi rokmi sme sa totiž rozhodli zamerať sa na oblasť regulačného práva. Z malého, párčlenného kolektívu sme sa postupne vypracovali a rozrástli, takže náš tím má dnes 20 právnikov a spolu 31 členov. Napriek tomu – alebo možno aj práve preto – starostlivo dbáme o osobný a ľudský prístup k našim klientom, bez ktorých by sme dnes nestáli na čele spomínaného rebríčka.

„Veľmi si vážim každého nášho klienta a som vďačný za dôveru, ktorú nám naši klienti preukazujú už 10 rokov. Dôvera je to najcennejšie, čo nám môžu dať. Motivuje nás neustále napredovať a dáva nám energiu riešiť aj tie najzložitejšie prípady,“ reaguje na výsledky rebríčka partner a advokát Pavol Poláček. „Z tohto ocenenia mám osobne veľkú radosť. Som rád, že sme pre našich klientov užitoční a že naša poctivá práca a vysoká miera špecializácie prinášajú svoje ovocie. Ocenenie je povzbudením pre celý náš tím,“ dodáva.

Energetická a stavebná regulácia je naša srdcovka

Magazín Právo na margo nášho umiestnenia na špičke rebríčka uviedol, že nášmu tímu sa podarilo odvrátiť hrozbu prijatia novej legislatívy týkajúcej sa uskladnenia plynu v podobe, ktorú Združenie dodávateľov energií považovalo za nevýhodnú. Rokovaniami so štátnymi orgánmi, ako aj s významnými stakeholdermi sme dosiahli, že pôvodný návrh zákona stratil podporu.

Na spomínanom prípade pracoval, okrem iných, partner a advokát Jozef Hudák: „Snažíme sa poctivo navnímať a pochopiť špecifiká problematiky a pozície hráčov na trhu. Bez toho to nejde.“

Energetickej a stavebnej regulácii sa venujeme dlhodobo. Kľúčom k úspechu však podľa vedenia nie sú iba skúsenosti, ale aj fakt, že kancelária bola od počiatku budovaná na špecializovaných tímoch právnikov. „Vďaka tomu majú naši kolegovia komfortný priestor na to, aby získavali nielen hĺbkové právne vedomosti z oblasti energetickej či stavebnej regulácie, ale aj na to, aby porozumeli technickej stránke veci a dopadu na biznis klienta,“ vysvetľuje partner a advokát Juraj Ondrejka.

„Zo spätnej väzby od našich klientov vnímame, že sme pre nich užitoční najmä pre schopnosť pohotovo a odborne reagovať aj na tie najdetailnejšie regulačné otázky,“ uzatvára Juraj Ondrejka.

Hodnotené boli tieto kritériá

Rebríček každoročne zohľadňuje kritériá, ktoré objektívne hovoria o veľkosti právnických kancelárií. Hodnotí počet a prax právnikov v danej kancelárii, tržby, hospodársky výsledok a výšku odmeny za prípady.

Jednotlivé kritériá sa potom môžu líšiť v tej ktorej čiastkovej kategórii, ktorými sú: Fúzie a akvizície, Duševné vlastníctvo, Nehnuteľnosti a development, Sporová agenda, Pracovné právo, Insolvenčné právo a Regulácia & Compliance. V oblasti Regulácia & Compliance, ktorej sme sa stali víťazom, mali vplyv na umiestnenie tieto kritériá:

  • počet bodov za prípady v tejto kategórii, za ktoré kancelária dostala odmenu viac ako 20 000 eur (toto kritérium malo váhu 70 %),
  • tržby (10 %),
  • počet bodov za právnikov (20 %),

pričom pri tržbách a právnikoch bol zohľadnený aj čas, ktorý príslušná kancelária venovala tejto kategórii v minulom roku. Napokon, no v neposlednom rade by sme radi pogratulovali aj ostatným umiestneným kanceláriám. Prajeme im veľa úspechov, zaujímavých prípadov a motivácie robiť aj naďalej skvelú prácu.


Viac informácií, ako aj výsledky v hlavných a ďalších čiastkových kategóriách boli uverejnené v prílohe denníka SME zo dňa 28. novembra 2023 a tiež na webe denníka SME.

A keďže, ako ste sa dozvedeli aj z článku, na energetiku a stavebníctvo máme výborných odborníkov, každý mesiac vám prinášame aj súhrn legislatívnych noviniek v týchto oblastiach: energetický monitoring, monitoring stavebníctva a envirolegislatívy.    


Zdieľať článok

Ďalšie články autora

Zobraziť všetky články