G-komponent podľa veľkej novely

10 Jan  / AUTORI: Pavol Poláček Tomáš Siskovič

Posledné mesiace boli pre energetiku na Slovensku zásadné. Pred nedávnom parlament prijal dlho očakávanú novelu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie, zákona o energetike a zákona o regulácii. G-komponent sa stal veľkou témou tejto novely. Treba na rovinu povedať, že novela sa v celej kauze postavila jednoznačne na stranu distribučných spoločností a G-komponent sa snaží zabetónovať. Aj keď trochu násilným a pochybným spôsobom.

Neústavná vyhláška

Platbu za prístup do distribučnej sústavy, tzv. G-komponent, s účinnosťou od 1.1.2014 zaviedla cenová vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Do hry však vstúpil Ústavný súd. V roku 2016 vyhlásil G-komponent za protiústavný a zrušil tú časť vyhlášky, ktorá výrobcom ukladala povinnosť G-komponent platiť.

Podľa Ústavného súdu regulačný úrad nemôže vo svojej vyhláške svojvoľne zaviesť novú platbu. Vyhláška je podzákonný predpis a bez zákonného splnomocnenia nemôže výrobcom ukladať nové povinnosti. Vo svojom rozhodnutí Ústavný súd zdôraznil, že právnym základom pre úhradu G-komponentu môže byť iba zmluva, a to konkrétne zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny. Iba takouto zmluvou môže na seba výrobca prevziať povinnosť G-komponent platiť. Spomínanú zmluvu však veľké množstvo výrobcov elektriny uzavretú nemá a ani ju vôbec nepotrebuje. Výrobcovia sa preto začali na súdoch domáhať vrátenie protiprávne vyberaných platieb a súdy im dávajú za pravdu. Distribučné spoločnosti sa tak ocitli v pomerne nepríjemnej situácii. Desiatky súdnych rozhodnutí potvrdili, že od výrobcov elektriny vyberali G-komponent celé roky protiprávne.

Do tohto stavu radikálne vstúpila novela, ktorá s účinnosťou od 1.1.2019 prináša viacero zásadných zmien ohľadom G-komponentu. 

Zmeny v zákone

Podľa novely vzniká všetkým výrobcom elektriny nová povinnosť, a to povinnosť uzatvoriť s distribučnou spoločnosťou zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny. Aj keď ju dovtedy nepotrebovali, podľa novely ju musia mať. 

Aby to však celé sedelo, bolo potrebné zmeniť aj zákonnú definíciu prístupu a náležitosti zmluvy o prístupe. Po novom sa tak prístupom do distribučnej sústavy rozumie aj samotné dodávanie elektriny do sústavy. Navyše, zmluva o prístupe už nebude musieť obsahovať záväzok distribučnej spoločnosti prepraviť elektrinu jej odberateľovi. Aj keď sa teda zmluva bude volať zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, žiadnu distribúciu upravovať nebude. Uvedené zmeny sa samozrejme týkajú iba výrobcov elektriny; pre ostatných účastníkov trhu ostáva pôvodná definícia. 

A aby toho nebolo málo, ak by sa predsa len nejaký výrobca od januára 2019 rozhodol dodávať elektrinu bez zmluvy o prístupe, pôjde o neoprávnenú dodávku a distribučná spoločnosť ho bude môcť odpojiť. 

Tu treba povedať, že podľa doterajšej právnej úpravy väčšina výrobcov elektriny prístup nepotrebovala a nevyužívala. Prístup (rovnako ako zmluva o prístupe), totiž musel umožňovať aj distribúciu elektriny, teda prepravu elektriny distribučnou sústavou jej odberateľom. Distribúciu však väčšina výrobcov nepotrebuje, lebo vyrobenú elektrinu dodáva priamo distribučnej spoločnosti (resp. osobe, ktorú poverila), a to v mieste pripojenia. Distribučnú sústavu tak výrobca vôbec nevyužíva na distribúciu elektriny.

Novela myslí aj na výrobcov elektriny, ktorí nemajú uzavretú žiadnu zmluvu o prístupe. Pre tých platí od 1.1.2019 zákonná domnienka, že majú prístup do distribučnej sústavy na základe zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny. V prípade výrobcov, ktorí síce nejakú zmluvu uzavretú majú, ale tá neobsahuje záväzok distribúcie, platí že od 1.1.2019 sa takáto zmluva považuje za zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny. Novela zároveň ukladá všetkým účastníkom uviesť tieto zmluvy do súladu so zákonom do 31. marca 2019.

Odporúčania pre výrobcov

Novela kauzu G-komponent fakticky rozdelila na dve obdobia, a to na obdobie pred novelou a obdobie po novele.

V období pred novelou, teda v období do 31.12.2018, je G-komponent protiprávny. Nič na tom nemôže zmeniť ani novela. Rozhodol o tom Ústavný súd a výrobcovia sa môžu domáhať vrátenia už uhradených platieb.

V období po novele, teda v období od 1.1.2019, je G-komponent oprávnený. Výrobcom preto odporúčame G-komponent riadne uhrádzať. 

Výrobcovia elektriny sú taktiež povinní s príslušnou distribučnou spoločnosťou uzavrieť zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny. Mali by tak spraviť najneskôr do 31.3.2019Návrhy zmlúv od distribučných spoločností odporúčame prekonzultovať s právnikom.


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Elektromobily predbehli zákony / 1 Oct

Elektromobily predbehli zákony

Elektromobilita je komplexná téma s množstvom vlastných špecifík a zasahuje do celého spektra právnych predpisov. Tie treba postupne prispôsobiť novej realite, tvrdí advokát Pavol Poláček, partner advokátskej kancelárie Poláček & Partners.

Krajský súd potvrdil, že distribučná spoločnosť musí platiť / 26 Sep

Krajský súd potvrdil, že distribučná spoločnosť musí platiť

Krajský súd v Žiline dnes (26.9.2018) potvrdil dve skoršie rozhodnutia Okresného súdu Žilina v kauze G-komponent. Stredoslovenská distribučná tak musí výrobcom elektrickej energie vrátiť takmer sto tisíc eur.

Blíži sa oznamovacia povinnosť: 7 rád ako neprísť o podporu / 8 Aug

Blíži sa oznamovacia povinnosť: 7 rád ako neprísť o podporu

Blíži termín tzv. oznamovacej povinnosti. Jej nesplnenie má za následok stratu ročnej podpory pre výrobcu elektriny z OZE. Túto povinnosť nestačí len splniť. Treba jej splnenie aj preukázať. Advokátska kancelária Poláček & Partners spísala sedem rád, ako na to.