Čo je chargeback a prečo by vás to mohlo zaujímať

15 Nov 2018  / AUTORI: Jakub Žák

Čo to je chargeback?

Chargeback je anglický terminus technicus, ktorý sa dá preložiť ako vrátenie platby. V skratke, ide o proces spätného zúčtovania platobnej transakcie prostredníctvom platobnej karty. Vrátenie platby, ak chcete.

Od štandardných refundácii sa líši tým, že držiteľ karty o vrátenie platby nežiada obchodníka, ale svoju banku. Banka, hoci aj proti vôli obchodníka, stiahne peňažné prostriedky z jeho účtu a pripíše ich na účet držiteľa karty.

Držiteľ karty a obchodník spolu na priamo nekomunikujú, naopak komunikujú prostredníctvom svojich bánk.

Kto má na chargeback právo?

V podstate každý kto má kreditnú kartu a uskutočnil platobnú transakciu takmer kdekoľvek na svete. Prekážkou nie je ak je na jednej strane držiteľ karty, napríklad Slovák a úhradu platí obchodníkovi, ktorý prevádzkuje hotel v Indonézii, platobné karty sú využiteľné celosvetovo.

Každá z tzv. kartových spoločností ako napríklad Visa a MasterCard má svoje pravidlá. Podstata je však rovnaká. Ak sú splnené podmienky, napríklad nedodanie zaplateného tovaru alebo služby, potom držiteľovi karty nič nebráni chargeback využiť. Stačí mu prísť na pobočku svojej banky, ktorá mu vydala kartu.

Tak kde je problém?

Chargeback sa vyvíjal ako prostriedok ochrany zákazníka - spotrebiteľa. Kartové spoločnosti síce vo svojich pravidlách deklarujú, že chargeback musí byť v súlade s aplikovateľným právnym poriadkom, napríklad Slovenským, to však nie je vždy pravda.

V praxi sa možno stretnúť s prípadmi kedy sú obchodníci v práve, všetko splnili, slovenské súdy rozhodujú v ich prospech, avšak kartové spoločnosti uprednostňujú svoje pravidlá. Kartových spoločností totiž nie je veľa, tie sú si svojej hegemónie dobre vedomé a na každú transakciu nazerajú hlavne cez svoje pravidlá.

Druhý problém predstavujú držitelia kariet, ktorý chargeback zneužívajú na to, aby sa obohatili. Povedzme, že im je riadne dodaný tovar, no rozporujú to v banke a žiadajú vrátenie zaplatenej sumy. V podstate chcú tovar alebo službu zadarmo.

Nakoniec si treba uvedomiť, že akceptáciou platobných kariet akceptujete aj podmienky kartových spoločností. Ochrany na slovenskom súde sa preto domôcť môžete, no nebude to jednoduché.

Ako sa brániť?

Treba konať. A rýchlo. Obchodník sa môže prostredníctvom svojej banky brániť, lehoty sú však krátke a celý proces je značne formalizovaný. Základom je vedieť preukázať dodanie toho, za čo zákazník zaplatil. Pamätajte na to, že celý proces má niekoľko fáz a neúspech na prvom stupni neznamená koniec.

Keďže kartové spoločnosti Visa a MasterCard dlhodobo uprednostňujú spotrebiteľov veľa pomoci nečakajte ani od svojej banky. Drvivá väčšina arbitrážnych rozhodnutí je v prospech držiteľa karty. Treba byť dôsledný.

V každom prípade chargeback nepodceňujte, môže ísť o ojedinelý prípad alebo prvý pokus a neskôr ich môžu byť stovky. Hoci aj zo zahraničia a od osôb, s ktorými ste žiadny obchod neuzavreli.ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Smernica versus sloboda webu / 4 Jun

Smernica versus sloboda webu

Nová smernica EÚ chce chrániť autorské práva. Platformy ako Google, či sociálne siete sa tak stanú zodpovednými za obsah, ktorý im tam užívatelia nahrávajú.

Ministerstvo dopravy ide regulovať aplikácie. Prežijú to? / 15 Nov

Ministerstvo dopravy ide regulovať aplikácie. Prežijú to?

Do parlamentu dorazila novela zákona o cestnej doprave. Vláda tak reaguje na rozširujúci sa trend zdieľanej ekonomiky, hlavne čo sa týka oblasti prepravy osôb.

Prečo je Uber dočasne nedostupný / 29 Mar

Prečo je Uber dočasne nedostupný

Ak ste si dnes „volali Uber“, zistili ste, že služba je dočasne nedostupná. Prečo je tomu tak?