Ako rozhodol Súdny dvor vo veci Uberu?

18 Jan 2018  / AUTORI: Jakub Žák

Dnes sa už nepovažuje za výnimočné, keď si pri cestách do zahraničia zaplatíte za izbu v byte súkromnej osoby, ktorú ste v živote nevideli. Rovnako nikoho neprekvapí, keď sa váš sused rozhodne voziť neznámych ľudí vo svojom osobnom aute a tí poplatok za cestu uhradia cez internetovú aplikáciu.  

Zdieľaná ekonomika je rýchlo sa rozvíjajúcim fenoménom dvadsiateho prvého storočia, ktorý sa spája s poskytovateľmi ako Uber alebo Airbnb. O to významnejšie je posledné rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie vo veci návrhu profesijnej organizácie vodičov taxislužby v Barcelone proti Uberu.

Prečo sa Uber stal tŕňom v oku?

Podstata sporu spočívala v tom, či má štát k Uberu pristupovať ako k aplikácii alebo ako k poskytovateľovi služby v oblasti dopravy. V druhom prípade by Uber musel spĺňať náročné podmienky, rovnako ako bežné taxislužby.

Uber sa však plneniu tvrdých podmienok vyhýbal a bránil sa argumentom, že poskytuje službu informačnej spoločnosti a dopravu len sprostredkuje.

Služba informačnej spoločnosti je služba poskytovaná na diaľku počas spojenia elektronických zariadení elektronickou komunikačnou sieťou spravidla za úhradu na žiadosť príjemcu služby.

Súd tak stál pred otázkou: Je Uber len aplikáciou, ktorú využije používateľ, aby sa dostal z bodu A do bodu B a zaplatí pritom kartou, alebo je to poskytovateľ prepravy?

Ako rozhodol Súdny dvor?

Generálny advokát sa vo svojom návrhu priklonil k tomu, že Uber poskytuje služby v oblasti dopravy. Uviedol, že nejde ani o zmiešanú službu, pri ktorej je sprostredkovaná doprava ekonomicky nezávislá od elektronickej sprostredkovateľskej služby.

Súdny dvor Európskej únie sa v rozsudku k tomuto názoru priklonil a rozhodol, že Uber nie je len sprostredkovateľom. Odôvodnil to tým, že Uber má rozhodujúci vplyv na určenie podmienok dopravy, a teda vytvára ponuku prepravných služieb v rámci mesta. Tie sprístupňuje prostredníctvom výpočtovej techniky a zároveň organizuje jej všeobecné fungovanie v prospech potencionálnych zákazníkov. Súdny dvor osobitne zdôraznil, že Uber má rozhodujúci vplyv na podmienky, za ktorých vodiči poskytujú svoje služby.

Preto je služba poskytovaná Uberom neoddeliteľnou súčasťou celkovej služby, ktorej hlavným prvkom je dopravná služba. Uber sa tak stal pred zákonom taxislužbou. 

Stojíme pred koncom zlatej éry zdieľanej ekonomiky?

Na Uber sa tak nevzťahuje sloboda poskytovania služieb informačnej spoločnosti a výhody s tým spojené. Služba sa bude musieť podriadiť náhodnej a regionálnej regulácii jednotlivých štátov, čo po rozhodnutí Súdneho dvora uviedol aj Uber.

S rozhodnutím Súdneho dvora z hľadiska platnej právnej úpravy súhlasíme. Na druhej strane nemožno poprieť, že Uber nie je štandardnou taxislužbou. Myslíme si, že zdieľaná ekonomika regulovaná pravidlami, pri tvorbe ktorých sa s jej existenciou nepočítalo.

Preto veríme, že rozhodnutie Súdneho dvora sa neprijme ako precedens vo vzťahu k zdieľanej ekonomike ako celku. Naopak, dúfame, že inšpiruje prijatie právnej úpravy, ktorá bude reflektovať novú spoločensko-ekonomickú realitu na trhu.

Slovensko zatiaľ zareagovalo zdanením poskytovateľov digitálnych platforiem. Dúfame, že štát okrem zdanenia služby, vytvorí aj podmienky na jej poskytovanie.

Viac o návrhu generálneho advokáta sa môžete dočítať tu.

Viac o rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie sa môžete dočítať tu.ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Smernica versus sloboda webu / 4 Jun

Smernica versus sloboda webu

Nová smernica EÚ chce chrániť autorské práva. Platformy ako Google, či sociálne siete sa tak stanú zodpovednými za obsah, ktorý im tam užívatelia nahrávajú.

Ministerstvo dopravy ide regulovať aplikácie. Prežijú to? / 15 Nov

Ministerstvo dopravy ide regulovať aplikácie. Prežijú to?

Do parlamentu dorazila novela zákona o cestnej doprave. Vláda tak reaguje na rozširujúci sa trend zdieľanej ekonomiky, hlavne čo sa týka oblasti prepravy osôb.

Čo je chargeback a prečo by vás to mohlo zaujímať / 15 Nov

Čo je chargeback a prečo by vás to mohlo zaujímať

Chargeback je anglický terminus technicus, ktorý sa dá preložiť ako vrátenie platby. V skratke, ide o proces spätného zúčtovania platobnej transakcie prostredníctvom platobnej karty. Vrátenie platby, ak chcete.