Aby vás protischránkový zákon nepripravil o biznis

14 Jun 2017  / AUTORI: Pavol Poláček Juraj Ondrejka

Protischránkový zákon zaviedol pre mnohých podnikateľov povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora. Táto nemilá byrokratická povinnosť (akoby ich bolo doteraz málo) neobišla ani podnikateľov v energetike. Čas neúprosne plynie a termín 31. júl 2017 je predo dvermi. Dajte si pozor, aby ste štátnym orgánom nedali ďalší zbytočný dôvod, ako vás pripraviť o podporu alebo ohroziť vaše podnikanie v energetike.

Výrobcovia zelenej elektriny

Povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora sa týka aj výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktorí podnikajú na základe potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti, a ktorým je vyplácaná podpora.

Podľa zákona sa táto povinnosť týka všetkých výrobcov elektriny, ktorí poberajú podporu prevyšujúcu sumu 100 000 EUR jednorazovo alebo sumu 250 000 EUR úhrnne za jeden kalendárny rok. 

Zápis do registra je potrebné vykonať najneskôr do 31.7.2017. V opačnom prípade výrobcom hrozí, že túto podporu prídu.

Podnikatelia v energetike na základe povolenia

Jednoznačne a bez posudzovania naplnenia ďalších podmienok a finančných limitov sa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora vzťahuje na podnikateľov, ktorí podnikajú v energetike na základe povolenia.

Táto povinnosť im vyplýva priamo z ustanovenia § 4 ods. 5 Zákona o energetike, ktoré bolo do tohto predpisu vložené práve protischránkovým zákonom.

Aj v tomto prípade je potrebné zápis do registra vykonať najneskôr do 31.7.2017. V opačnom prípade Úrad pre reguláciu sieťových odvetví takýmto osobám môže zrušiť povolenie na podnikanie v energetike.

Záver

Na vykonanie zápisu do registra ostávajú necelé dva mesiace. Odporúčame preto podnikateľom v energetike, aby zhodnotili svoju zápisnú povinnosť a zápis do registra vykonali čo najskôr. Nezabudnite. Vy musíte vždy načas, to len štát ma na všetko času dosť.

Naša advokátska kancelária Poláček & Partners je oprávnenou osobou na vykonanie zápisu. So zápisom vám radi pomôžeme.ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Právo na podporu a nové pravidlá pre záruky pôvodu elektriny / 19 Nov

Právo na podporu a nové pravidlá pre záruky pôvodu elektriny

pozreli sme sa na to, ako nové pravidlá vydávania záruk pôvodu elektriny ovplyvnia právo výrobcov na podporu.

Distribučky majú vrátiť platbu za prístup / 27 Jul

Distribučky majú vrátiť platbu za prístup

V prospech výrobcov zelenej energie padlo už vyše 30 súdnych rozhodnutí. Distribučky doteraz peniaze nevrátili.

Ako je to s trvalým pobytom v Bratislave? / 23 Jun

Ako je to s trvalým pobytom v Bratislave?

Náš Pavol Poláček pre dennik SME vysvetľuje, že trvalý pobyt nájomcu nemá s nehnuteľnosťou nič spoločné.