Právo životného prostredia a odpadové hospodárstvo SR

 

Pokrývame všetky oblasti týkajúce sa práva životného prostredia, vrátane problematiky odpadového hospodárstva.

Riešime environmentálne problémy spojené s kúpou, predajom, nájmom a užívaním nehnuteľností a každodennou prevádzkou podnikov. Rovnako sa venujeme problematike odpadového hospodárstva, nakladania s odpadmi a ich spracovania.

Súčasťou poskytovaných právnych služieb je okrem iného aj právny environmentálny audit, analýza environmentálnych rizík a zodpovednostných vzťahov. Našim klientom pomáhame pri nadobúdaní potrebných povolení a licencií a zastupujeme ich v konaniach pred štátnymi orgánmi.

Stále tomu nerozumiem, skúste mi to povedať VIAC ĽUDSKY