Právo životného prostredia a odpadové hospodárstvo SR

 

Pokrývame všetky oblasti týkajúce sa práva životného prostredia, vrátane problematiky odpadového hospodárstva.

Riešime environmentálne problémy spojené s kúpou, predajom, nájmom a užívaním nehnuteľností a každodennou prevádzkou podnikov. Rovnako sa venujeme problematike odpadového hospodárstva, nakladania s odpadmi a ich spracovania.

Súčasťou poskytovaných právnych služieb je okrem iného aj právny environmentálny audit, analýza environmentálnych rizík a zodpovednostných vzťahov. Našim klientom pomáhame pri nadobúdaní potrebných povolení a licencií a zastupujeme ich v konaniach pred štátnymi orgánmi.

Stále tomu nerozumiem, skúste mi to povedať VIAC ĽUDSKY

 

NAJNOVŠIE ČLÁNKY NA TÉMU PRÁVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

VŠETKY ČLÁNKY

ŠTÁTY PRED SÚDOM: Ochránia životné prostredie žaloby? / 29 Jun 2021

ŠTÁTY PRED SÚDOM: Ochránia životné prostredie žaloby?

Súdy stále častejšie rozhodujú o žalobách, ktorými sa občania domáhajú aktívneho prístupu štátov k zmierňovaniu klimatických zmien .

Klimatická kríza pred súdom. Prispeli sme k ochrane podzemnej vody. / 23 Feb 2021

Klimatická kríza pred súdom. Prispeli sme k ochrane podzemnej vody.

K ochrane životného prostredia nemusí dochádzať iba "v teréne", ale aj v súdnej sieni. Tím našich právnikov sa podieľal na ochrane verejného záujmu v spore o čerpanie podzemnej vody. Výsledkom je spokojný klient a naozaj zaujímavé súdne rozhodnutie.

Zimný energetický balíček - Praktický sprievodca / 27 Aug 2020

Zimný energetický balíček - Praktický sprievodca

Prečítajte si prehľad európskych predpisov.