Právo životného prostredia a odpadové hospodárstvo SR

 

Pokrývame všetky oblasti týkajúce sa práva životného prostredia, vrátane problematiky odpadového hospodárstva.

Riešime environmentálne problémy spojené s kúpou, predajom, nájmom a užívaním nehnuteľností a každodennou prevádzkou podnikov. Rovnako sa venujeme problematike odpadového hospodárstva, nakladania s odpadmi a ich spracovania.

Súčasťou poskytovaných právnych služieb je okrem iného aj právny environmentálny audit, analýza environmentálnych rizík a zodpovednostných vzťahov. Našim klientom pomáhame pri nadobúdaní potrebných povolení a licencií a zastupujeme ich v konaniach pred štátnymi orgánmi.

Stále tomu nerozumiem, skúste mi to povedať VIAC ĽUDSKY

 

NAJNOVŠIE ČLÁNKY NA TÉMU PRÁVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

VŠETKY ČLÁNKY

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za apríl 2023 / 4 May 2023

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za apríl 2023

Nový zákon o ochrane ovzdušia a návrh nového zákona EIA. Viac sa dočítate v našom monitoringu za apríl 2023.

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za február 2023 / 29 Mar 2023

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za február 2023

Návrhy noviel niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy. Túto a ďalšie novinky nájdete v našom monitoringu za mesiac február.

ŠTÁTY PRED SÚDOM: Ochránia životné prostredie žaloby? / 29 Jun 2021

ŠTÁTY PRED SÚDOM: Ochránia životné prostredie žaloby?

Súdy stále častejšie rozhodujú o žalobách, ktorými sa občania domáhajú aktívneho prístupu štátov k zmierňovaniu klimatických zmien .