Pracovné právo

 

Našim klientom poskytujeme právne poradenstvo pri príprave pracovných zmlúv, manažérskych zmlúv a interných firemných predpisov v oblasti pracovného práva. Rovnako asistujeme pri ukončovaní pracovného pomeru a hromadnom prepúšťaní, pri prideľovaní a presune zamestnancov a v procese kolektívneho vyjednávania. Osobitnú pozornosť venujeme príprave právnych stanovísk týkajúcich sa zodpovednosti v pracovnoprávnych vzťahoch, dodržiavania zákazu diskriminácie a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Neodmysliteľnou súčasťou našej práce je aj zastupovanie a poradenstvo pri komunikácii s orgánmi verejnej správy, ktoré vykonávajú dozor nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov.

Našim klientom ponúkame právne poradenstvo a zastúpenie v súdnych sporoch so zamestnancami a manažérmi.

Stále tomu nerozumiem, skúste mi to povedať VIAC ĽUDSKY

 

NAJNOVŠIE ČLÁNKY NA TÉMU PRACOVNÉ PRÁVO

VŠETKY ČLÁNKY

Rúško pre váš biznis: COVID-19 a podpora podnikateľa / 22 Apr 2020

Rúško pre váš biznis: COVID-19 a podpora podnikateľa

V posledných týždňoch silnejú hlasy po postupnom „otváraní ekonomiky“. Malé, stredné, ale aj väčšie podniky bezpochyby potrebujú nádych. Pre mnohých to ale nemusí byť nádych jednoduchý.

Rúško pre váš biznis: COVID-19 a zmeny v Zákonníku práce / 22 Apr 2020

Rúško pre váš biznis: COVID-19 a zmeny v Zákonníku práce

Pandémia neutícha. Bolo preto otázkou času, kedy nastanú zmeny aj v Zákonníku práce. Prinášame vám prehľad toho najpodstatnejšieho, čoho sa táto novela dotkla.

Rúško pre váš biznis: COVID-19 a sociálne opatrenia / 21 Apr 2020

Rúško pre váš biznis: COVID-19 a sociálne opatrenia

Každý deň pribúdajú v súvislosti s COVID-19 nové opatrenia. Patria medzi ne aj zmeny v sociálnom poistení. Prinášame vám ich stručný prehľad.