Poľovníctvo

 

Špecifickou oblasťou našej špecializácie je poľovné právo. Právnici našej kancelárie sa s prehľadom orientujú v právnych predpisoch upravujúcich podmienky výkonu poľovníctva a majú praktické skúsenosti s ich aplikáciou.

Naši klientom poskytujeme efektívne právne poradenstvo v otázkach týkajúcich sa zakladania a fungovania poľovníckych organizácii, zmeny hraníc poľovných revírov a uznávania nových poľovných revírov. V tejto súvislosti poskytujeme právne zastúpenie v príslušných konaniach pred správnymi orgánmi.

Súčasťou našich služieb je aj príprava a negociácia zmluvnej dokumentácie v súvislosti s užívaním poľovných revírov.

Stále tomu nerozumiem, skúste mi to povedať VIAC ĽUDSKY