Poisťovníctvo

 

Naša advokátska kancelária ponúka široké právne poradenstvo v oblasti poistenia, zaistenia a súvisiaceho finančného sprostredkovania.

Subjektom podnikajúcim v uvedených oblastiach poskytujeme právnu pomoc pri vstupe na trh, vrátane získania osobitných povolení, v otázkach právnej regulácie podnikania a pri príprave rozličných typov zmlúv a obchodných podmienok zmlúv. Poradenstvo poskytujeme i pri príprave a implementácii nových produktov na trh.

S ohľadom na vážne právne dôsledky venujeme zvláštnu pozornosť otázke ochrany osobných údajov a právnej úprave ochrany spotrebiteľa.

Oblasťou, ktorej sa naša advokátska kancelária mimoriadne venuje, je zastupovanie klientov v súdnych sporoch vyplývajúcich z porušenia zmluvných či nezmluvných záväzkov z poistenia. Naši právnici získali bohaté skúsenosti v náročných súdnych sporoch, a preto dokážu klientom poskytnúť právne poradenstvo s vysokou pridanou hodnotou.

Stále tomu nerozumiem, skúste mi to povedať VIAC ĽUDSKY