Konfesné právo a vzťahy štátu a cirkví

 

Jedinečnou a výnimočnou oblasťou špecializácie našej advokátskej kancelárie je problematika konfesného práva a vzťahov štátu a cirkví.

Naše služby pokrývajú širokú škálu právnych vzťahov cirkví a náboženských spoločností s orgánmi verenej správy, súdmi a fyzickými a právnickými osobami, ktoré vznikajú pri každodennom pôsobení cirkví a náboženských spoločností na území Slovenskej republiky.

Pri poskytovaní právnych služieb plne zohľadňujeme a rešpektujeme osobitné postavenie a poslanie cirkví a náboženských spoločností a špecifický charakter právneho poradenstva. Znalosť právneho poriadku Slovenskej republiky v jednotlivých oblastiach špecializácie kombinujeme so znalosťou kánonického práva, vnútorných predpisov cirkví a náboženských spoločností, medzinárodného a európskeho práva a medzinárodne akceptovaných právnych princípov upravujúcich vzťahy medzi štátom a cirkvami a náboženskými spoločnosťami.

Stále tomu nerozumiem, skúste mi to povedať VIAC ĽUDSKY