Výrobcovia elektriny a SAPI pripravujú spoločnú stratégiu v G-komponente

20 Dec 2016  / AUTORI: Pavol Poláček

Dňa 12.12.2016 sa Banskej Bystrici zišlo viac ako 90 výrobcov elektriny, aby spoločne diskutovali o ďalšom postupe v kauze G-komponent. Stretnutie zorganizovala Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE v spolupráci s advokátskou kanceláriou POLÁČEK & PARTNERS.

G-komponent je veľmi silná téma, a preto bol záujem o stretnutie obrovský. Som veľmi rada, že na stretnutie prišli všetci významní hráči na trhu. Podarilo sa nám tak spojiť vlastníkov elektrární s inštalovaným výkonom niekoľkých stoviek MW, pre ktorých sme pripravili spoločný postup“ uviedla Veronika Galeková, riaditeľka Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE. 

Stretnutie je reakciou na úplnú ignoráciu nedávneho rozhodnutia Ústavného súdu vo veci G-komponentu zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a nečinnosti distribučných spoločností. Ústavný súd vo svojom rozhodnutí zrušil ako neústavnú práve tú časť cenovej vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorá výrobcom elektriny ukladala povinnosť platiť G-komponent. Ústavný súd jednoznačne konštatoval, že povinnosť platiť G-komponent sa nemôže vzťahovať na tých výrobcov elektriny, ktorí s distribučnou spoločnosťou nemajú uzavretú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny. V takom prípade totiž povinnosť platiť G-komponent nemá žiaden právny základ.

Aj napriek tomu, že sme vyhrali na Ústavnom súde, všetko funguje ako predtým. Takýto stav je pre nás neprijateľný. Vypracovali sme preto komplexnú stratégiu, ako rozhodnutie Ústavného súdu obhájiť a ochrániť záujmy každého výrobcu“ povedal Pavol Poláček z advokátskej kancelárie POLÁČEK & PARTNERS.

G-komponent má aj Európsky rozmer, o čom svedčí prebiehajúce šetrenie Európskej komisie vo fáze EÚ Pilot. Podľa experta na európske a súťažné právo Ivana Gašperca z advokátskej kancelárie POLÁČEK & PARTNERS „energetika patrí medzi prioritné oblasti záujmu Európskej komisie. Konanie distribučných spoločností je zároveň potrebné posudzovať aj z hľadiska európskeho a slovenského súťažného práva. Distribučné spoločnosti sú povinné dodržiavať celú škálu pravidiel týkajúcich sa prípadného zneužitia dominantného postavenia. Za porušenie týchto predpisov im môže byť uložená pokuta až do výšky 10% z obratu.

Kontaktujte SAPI pre ďalšie informácie a podporte spoločné aktivity v kauze G-komponent.

Zdroj:
Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE
POLÁČEK & PARTNERS s.r.o.

ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Distribučky majú vrátiť platbu za prístup / 27 Jul

Distribučky majú vrátiť platbu za prístup

V prospech výrobcov zelenej energie padlo už vyše 30 súdnych rozhodnutí. Distribučky doteraz peniaze nevrátili.

Ako je to s trvalým pobytom v Bratislave? / 23 Jun

Ako je to s trvalým pobytom v Bratislave?

Náš Pavol Poláček pre dennik SME vysvetľuje, že trvalý pobyt nájomcu nemá s nehnuteľnosťou nič spoločné.

Zvláštne rozhodnutie v kauze G-komponent. Okresný súd Bratislava I rozhoduje inak ako ostatné súdy / 29 Apr

Zvláštne rozhodnutie v kauze G-komponent. Okresný súd Bratislava I rozhoduje inak ako ostatné súdy

Podľa rozhodnutia Okresného súdu Bratislava I, výrobca elektriny nemá nárok na vrátenie platby za prístup.