SME HRDÝM PARTNEROM KONFERENCIE PRO-ENERGY TALKS

18 Dec 2020  / AUTORI: Poláček & Partners

Sme radi, že aj v týchto náročných časoch môžeme podporovať odborné diskusie zamerané na jednu z našich kľúčových právnych oblastí – energetiku. Jedna takáto sa uskutočnila aj dňa 14.12.2020. Ide o konferenciu PRO-ENERGY talks, kde sa stretli zástupcovia a poprední odborníci všetkých energetických odvetví zo Slovenska a Česka.

Naša kancelária bola partnerom tohto podnetného podujatia. Reprezentoval nás na ňom náš partner Pavol Poláček, ktorý bol zároveň jeden z rečníkov konferencie.

Okrem Pavla Poláčka o budúcnosti energetiky diskutovali za slovenskú stranu:

  • Michal Hudec, predseda Združenia dodávateľov energie,
  • Ing. Andrej Juris, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví,
  •  Ing. Richard Kvasňovský, výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu,
  • Mgr. Martin Pitorák z odboru palív a energetiky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Konferenciu moderovali Ing. Blahoslav Němeček, Ph.D. z EY a Mgr. Ján Pišta z JPX.

Pavol Poláček okrem iného bližšie priblížil výzvy spojené s implementáciou predpisov Zimného energetického balíčka, teda súboru ôsmych smerníc a nariadení EÚ, ktoré zásadným spôsobom menia doterajšiu tvár slovenskej a európskej energetiky. Ďalej sa detailnejšie venoval najmä Smernici o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorú je Slovensko povinné transponovať do 31.12.2020. V tejto súvislosti upozornil na potrebu zavedenia efektívnych inštitútov, ktoré budú fungovať nielen „na papieri“, ale aj v praxi. Dal do pozornosti napríklad ustanovenie smernice, ktoré zavádza voľnosť dodávateľom určiť si ceny, za ktoré budú dodávať elektriny odberateľom. Neprehliadnuteľná je aj povinnosť Slovenska zabezpečiť ochranu energeticky chudobných a zraniteľných odberateľov.

Účastníci konferencie sa pozastavili aj nad otázkou prehľadnosti a zrozumiteľnosti súčasnej energetickej legislatívy: „Z mojej skúsenosti, či už sa rozprávam s klientmi, zahraničnými investormi, domácimi investormi, tak stabilita v právnom prostredí a predpisy sa u nás menia často chaoticky, nesystematicky. Ja by som bol veľmi rád, keby to prostredie bolo stabilné, kde sa urobila jasné pravidlá a tie by sa dodržiavali. Tieto pravidlá by mali byť potom jasné a zrozumiteľné. Nám sa veľmi často stáva, že sa nás klienti pýtajú rôzne otázky týkajúce sa regulácie alebo nejakých energetických predpisov, a my na tom strávime množstvo hodín a nevieme im povedať jasnú odpoveď, lebo tá odpoveď proste neexistuje, nikto na ňu nikdy nemyslel.“ uviedol Pavol Poláček.

Diskusia bola naozaj plodná a sme veľmi radi, že sme mohli byť jej súčasťou.

Prihláste sa na odber
našich noviniek

Prihláste sa na odber
monitoringu energetickej legislatívy


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

OCENENIA LEGAL 500 PRE ENERGETIKU, SPORY A STAVEBNÍCTVO / 10 May

OCENENIA LEGAL 500 PRE ENERGETIKU, SPORY A STAVEBNÍCTVO

Radi by sme sa podelili o skvelú správu. Aj tento rok sme sa umiestnili na zozname popredných advokátskych kancelárii organizácie Legal 500.

Novinky v energetike za marec 2021 / 19 Apr

Novinky v energetike za marec 2021

Prinášame vám novinky v energetike za mesiac marec 2021

INTERLAW SI UDRŽALA MIESTO MEDZI ELITNÝMI SIEŤAMI ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ / 13 Apr

INTERLAW SI UDRŽALA MIESTO MEDZI ELITNÝMI SIEŤAMI ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ

S potešením sme prijali správu, že výborné hodnotenie od renomovaných Chambers and Partners získala aj tento rok nielen naša advokátska kancelária, ale aj sieť advokátskych kancelárií Interlaw, ktorej sme už štvrtý rok hrdým členom.