Poláček: Štátna bezpečnosť dostala na frak

14 Feb 2018  / AUTORI: Poláček & Partners

Ako vznikol spor a prečo Babiš v roku 2012 zažaloval Ústav pamäti národa?

 

Ústav pamäti národa, na základe zákona, zverejnil registračné protokoly bývalej Štátnej bezpečnosti (ŠtB), čo je zoznam všetkých, chronologicky zoradených zväzkov, ktoré ŠtB viedla. V registračných protokoloch sa uvádza, na akú osobu bol zväzok vedený, aké bolo jej krycie meno a v akej kategórii bola evidovaná. Jednou z kategórií sú aj vedomí spolupracovníci ŠtB, ako napríklad agent, informátor alebo držiteľ prepožičaného bytu. V registračných protokoloch je uvedený aj Andrej Babiš, s krycím menom Bureš, v kategórií agent. V roku 2012 Andrej Babiš zažaloval ÚPN kvôli neoprávnenej evidencii v registračných protokoloch, teda, že nie je agent ŠtB. Okresný súd rozhodol v prospech Babiša. Napriek snahe a odvolaniam ÚPN, toto rozhodnutie potvrdili krajský aj Najvyšší súd.

 

Ako je možné, že všetky súdy, od okresného po krajský, potvrdili rozhodnutia v prospech Babiša a Ústavný súd tieto rozhodnutia zrušil?

 

ÚPN podalo sťažnosť na Ústavný súd, čím v celej kauze nastal zlom. Ústavný súd konštatoval, že boli porušené ústavné práva ÚPN. Hneď z niekoľkých dôvodov. Jedným z nich boli závažné procesné chyby nižších súdov, ako napríklad vypočúvanie bývalých príslušníkov ŠtB bez toho, aby ich zbavili mlčanlivosti. Ďalším dôvodom bolo, že ÚPN nie je pasívne vecne legitimovaný, teda v spore nemôže byť žalovaný. Dôvod je jednoduchý. ÚPN je len archívom dokumentov, ktorý v minulosti ŠtB vytvorila a nenesie zodpovednosť za založenie zväzku spred štyridsiatich rokov. ÚPN musí zo zákona informácie zverejňovať, takže je absurdné a nelogické tvrdiť, že ich zverejnením koná protiprávne.

Jedným z najdôležitejších konštatovaní Ústavného súdu je to, že bývalí príslušníci ŠtB, ktorí tvrdili, že Babiš agentom nebol, sú ako svedkovia absolútne nedôveryhodní a súd nemôže na ich výpovede len tak prihliadať. Čo je silný výrok, ktorý nemá v strednej Európe obdobu a má presah aj do budúcnosti. Inými slovami, ak sa Babiš rozhodne kohokoľvek žalovať v budúcnosti, môžu mu chýbať dôkazy. Kľúčoví svedkovia, o ktorých nižšie súdy opreli svoje rozhodnutia, boli vyhlásení za nedôveryhodných.

 

Čím sa vám podarilo presvedčiť Ústavný súd aby túto šnúru rozhodnutí otočil?

 

Na jednej strane to boli silné právne argumenty a zároveň vážne pochybenia nižších súdov. Tie boli tak závažné, že Ústavnému súdu ani nič iné ani neostávalo, pokiaľ chcel rozhodovať podľa práva a spravodlivosti. Samozrejme, veľmi dôležitá bola statočnosť a integrita sudcov Ústavného súdu, ktorí o veci rozhodovali.

 

Čo znamená posledné rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave?

 

Kauza je právoplatne ukončená a ÚPN sa témou nemusí ďalej zaoberať. Rozhodnutie má však oveľa dôležitejší rozmer. Na Slovensku vyhralo právo a spravodlivosť, čo je dobrá správa pre všetkých, ktorí chcú krajinu posunúť ďalej.

 

Aký precedens z toho vyplýva pre ÚPN a bývalých agentov ŠtB?

ÚPN sa už nebude musieť zaoberať desiatkami žalôb od takýchto ľudí. Každý kto je evidovaný ako agent ŠtB si dobre rozmyslí, či sa do takéhoto sporu pustí. Bývalí príslušníci ŠtB, ktorých svedecké výpovede boli v  sporoch kľúčové, už nebudú dôveryhodní.

 

Celý prípad je bodkou za jednou kapitolou našich dejín, v ktorej ŠtB-áci prepisovali minulosť svojimi výpoveďami a prekrúcali dejiny. Rozhodnutie súdu je povzbudením pre všetkých, ktorí sa púšťajú do ťažkých bojov. Aj boj Dávida s Goliášom môže mať zmysel a môže priniesť víťazstvo.

 ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Chambers and Partners ocenila našu profesionalitu a ľudský prístup / 30 Mar

Chambers and Partners ocenila našu profesionalitu a ľudský prístup

Opäť sa nám podarilo umiestniť sa na popredných priečkach v hodnotení organizácie Chambers and Partners.

Ruško pre Váš biznis: COVID-19 a sankcie / 26 Mar

Ruško pre Váš biznis: COVID-19 a sankcie

Pokuty za porušenie opatrení proti šíreniu COVID-19 môžu spôsobiť riadny škrt cez rozpočet. Preto vám prinášame prehľad základných povinností, ktoré by ste mali dodržať ak sa chcete vyhnúť sankciám a prípadnému trestnému postihu.

NOVÝ ZOZNAM ÚRSO: VIAC AKO 100 VÝROBCOV ELEKTRINY PRIŠLO O PODPORU, ZREJME AJ O BIZNIS / 26 Mar

NOVÝ ZOZNAM ÚRSO: VIAC AKO 100 VÝROBCOV ELEKTRINY PRIŠLO O PODPORU, ZREJME AJ O BIZNIS

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zverejnil zoznam výrobcov elektriny, ktorým zaniklo právo na podporu doplatkom podľa zákona o podpore OZE.