Kľúčové rozhodnutie. Východoslovenská distribučná spoločnosť musí vrátiť G-komponent

21 Feb 2019  / AUTORI: Poláček & Partners

Krajský súd v Košiciach dnes (21.2.2019) dnes po prvý krát rozhodol v kauze G-komponent. Potvrdil skoršie rozhodnutie Okresného súdu Košice I, ktoré dalo za pravdu výrobcovi zelenej energie. Východoslovenská distribučná tak musí výrobcovi elektriny vrátiť takmer sto tisíc Eur.

 
„Rozhodnutie krajského súdu je veľmi dôležité. Nie je možné sa voči nemu odvolať. Po doručení sa rozhodnutie stáva právoplatným. A po márnom uplynutí lehoty na plnenie je možné pristúpiť k výkonu rozhodnutia prostredníctvom exekúcie“ upresňuje Pavol Poláček z advokátskej kancelárie Poláček & Partners, ktorá výrobcu v konaní zastupovala.

 „Predpokladám, že východoslovenská distribučná spoločnosť využije aj mimoriadne opravné prostriedky a voči rozhodnutiu podá dovolanie. O veci tak bude rozhodovať Najvyšší súd SR“ dodáva Pavol Poláček.

Podľa našich informácii Najvyšší súd SR aktuálne rozhoduje o prvých dvoch dovolaniach, ktoré v kauze G-komponent podala stredoslovenská distribučná spoločnosť“ hovorí Pavol Poláček. V týchto dovolaniach napáda rozhodnutia Krajského súdu v Žiline, ktorý sa postavil na stranu výrobcov zelenej elektriny.

V roku 2013 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví svojou cenovou vyhláškou zaviedol novú platbu za prístup do distribučnej sústavy, tzv. G-komponent. Túto platbu boli povinní platiť všetci výrobcovia elektriny pripojení do distribučnej sústavy bez ohľadu na to, či mali uzavretú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, alebo či takýto prístup do sústavy využívali.

Do hry však vstúpil Ústavný súd SR. V roku 2016 vyhlásil G-komponent za protiústavný a zrušil tú časť vyhlášky, ktorá výrobcom ukladala povinnosť G-komponent platiť. Podľa Ústavného súdu môže byť právnym základom pre úhradu G-komponentu iba zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny. Takúto zmluvu však množstvo výrobcov elektriny uzavretú nemalo a ani ju vôbec nepotrebovalo. Aj napriek rozhodnutiu Ústavného súdu SR distribučné spoločnosti nie len že neústavne vyberané platby nevrátili, ale ich vyberali aj naďalej. Výrobcovia sa preto začali na súdoch domáhať vrátenie protiprávne vyberaných platieb a súdy im dávajú za pravdu. Distribučné spoločnosti sa tak ocitli v pomerne nepríjemnej situácii. Desiatky súdnych rozhodnutí potvrdili, že od výrobcov elektriny vyberali g-komponent celé roky protiprávne.

G-komponent sa preto stal veľkou témou nedávno prijatej novely zákona o energetike z dielne Ministerstva hospodárstva SR. Treba na rovinu povedať, že novela sa v tejto kauze postavila jednoznačne na stranu distribučných spoločností a neústavný G-komponent sa snaží legalizovať a zabetónovať.

Novela tak kauzu G-komponent rozdelila na dve obdobia, a to obdobie pred novelou a obdobie po novele. Presnejšie obdobie do 31. decembra 2018 a obdobie od 1. januára 2019. V období pred novelou je G-komponent protiprávny. Rozhodol o tom Ústavný súd a výrobcovia sa môžu domáhať vrátenia už uhradených platieb. V období po novele je G-komponent žiaľ oprávnený.“ vysvetľuje advokát Pavol Poláček.


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Chambers and Partners ocenila našu profesionalitu a ľudský prístup / 30 Mar

Chambers and Partners ocenila našu profesionalitu a ľudský prístup

Opäť sa nám podarilo umiestniť sa na popredných priečkach v hodnotení organizácie Chambers and Partners.

NOVÝ ZOZNAM ÚRSO: VIAC AKO 100 VÝROBCOV ELEKTRINY PRIŠLO O PODPORU, ZREJME AJ O BIZNIS / 26 Mar

NOVÝ ZOZNAM ÚRSO: VIAC AKO 100 VÝROBCOV ELEKTRINY PRIŠLO O PODPORU, ZREJME AJ O BIZNIS

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zverejnil zoznam výrobcov elektriny, ktorým zaniklo právo na podporu doplatkom podľa zákona o podpore OZE.

Ruško pre Váš biznis: COVID-19 a sankcie / 26 Mar

Ruško pre Váš biznis: COVID-19 a sankcie

Pokuty za porušenie opatrení proti šíreniu COVID-19 môžu spôsobiť riadny škrt cez rozpočet. Preto vám prinášame prehľad základných povinností, ktoré by ste mali dodržať ak sa chcete vyhnúť sankciám a prípadnému trestnému postihu.