Klimatická kríza pred súdom. Prispeli sme k ochrane podzemnej vody.

23 Feb 2021  / AUTORI: Poláček & Partners

„Nejde o udržateľnosť, ale o to, čo chceme udržať“, znie podtitul jednej z kníh Charlesa Eisensteina s názvom „Nová klíma“. Otázka „čo chceme udržať“, začína byť témou č. 1 na globálnej aj národnej úrovni. Klimatické zmeny nás nútia premýšľať a prehodnocovať svoje správanie, potreby a spôsob ako žijeme. Aká bude budúcnosť do veľkej miery závisí od toho, čo robíme už dnes. Pri klíme to platí dvojnásobne.

Asi najčastejšie skloňovanou odpoveďou na otázku „čo udržať“, by bolo životné prostredie. Ovzdušie, pôda, voda, biosféra. Všetko je navzájom prepojené a všetko z toho je nesmierne dôležité. K ochrane týchto prvkov ekosystému možno prispieť rôzne. My v POLÁČEK & PARTNERS sme hrdí na to, že sme prispeli ako právnici.

Náš právny tím zložený z kolegov Šimona Hudáka, Juraja Ondrejku a Nikolety Sivčákovej sa v roku 2017 chopil prípadu ochrany podzemnej pitnej vody. Obrátila sa na nás starostka obce, v katastri ktorej súkromná obchodná spoločnosť podnikajúca v pestovaní ovocia odčerpávala podzemnú vodu zo studní, ktoré v 80-tych rokoch minulého storočia slúžili na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy.

Takéto čerpanie však malo v zásade tri problémy. Prvý problém bol, že štátne orgány súhlasili s čerpaním vody aj napriek tomu, že povolenia na čerpanie boli staré viac ako 40 rokov a neodzrkadľovali reálny stav podzemných vôd. Druhý problém spočíval v tom, že obyvatelia obce začali nepretržité čerpanie pociťovať „na vlastnej koži“, keď im klesali hladiny vody v súkromných studniach. V teplých letných dňoch musela byť obec zásobovaná aj vodou z cisterien. Napokon, tretí problém spočíval v tom, že štátny orgán posudzujúci vplyv čerpania vody na životné prostredie konštatoval, že takéto čerpanie nemusí prejsť hĺbkovým hodnotením dopadov na životné prostredie a čerpanie povolil prakticky „od stola“.

Postup štátnych orgánov sme napadli žalobou na súde a po troch rokoch prebiehajúceho konania sa náš klient dočkal úspešného výsledku. Krajský súd v Trenčíne zrušil rozhodnutie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ako nezákonné. Odčerpávanie podzemnej vody sa nemôže udiať bez hĺbkového posúdenia dopadov na životné prostredie.

Úspech nášho klienta nás nesmierne teší. Čo nám ale našu radosť znásobilo je, ako sa k danému prípadu postavil Krajský súd v Trenčíne. Čo budeme o tom písať. Prečítajte si úryvok z rozsudku:

Medzi najzávažnejšie dôsledky prebiehajúcej klimatickej zmeny patrí aj zhoršovanie dostupnosti vodných zdrojov v miernych zemepisných šírkach, postupné zväčšovanie plochy územia pravidelne postihovaného suchom, extrémnymi zrážkami či povodňami, ako aj ústup rozšírenia trvalej snehovej pokrývky zhoršujúci hydrologický režim (najmä dostupnosť vody v priebehu roka) v mnohých oblastiach sveta.

Správny súd si uvedomuje, že povolenia na odber vody, na ktorých stálu platnosť sa odvoláva žalovaný ako aj navrhovateľ v správnom konaní, boli vydané v čase, kedy klimatická zmena spôsobená ľudskou činnosťou sa neprejavovala vôbec, alebo len minimálne. Avšak v súčasnosti, keď medzi klimatickou zmenou vyvolané či podmienené javy sa zaraďuje tiež zväčšovanie plochy území postihovaných suchom a zhoršovanie dostupnosti vodných zdrojov aj v miernych zemepisných šírkach, považuje správny súd, vychádzajúc nielen z litery, ale aj ducha právnej úpravy kráčajúcej ruka v ruke s európskou legislatívou, za nedostatočný ten prístup, ktorý v administratívnom konaní zvolili správne orgány. Hladina podzemných vôd je premenlivým fenoménom a nie je vedecký dôkaz, že by aktuálne klimatické zmeny, vedúce globálne k zhoršovaniu životného prostredia, nemali mať na hladinu podzemných vôd na Slovensku žiadny vplyv.

Náš kolega a advokát Šimon Hudák k rozsudku uviedol: „Rozsudkom som bol veľmi milo prekvapený. Súd sa nielenže priklonil k našej právnej argumentácii, ale výrazne sa oprel o „neprávny“ - klimatický argument. V podmienkach Slovenskej republiky som sa nestretol s výstižnejším rozsudkom poukazujúcim na potrebu ochraňovať životné prostredie. Hlavnou myšlienkou rozsudku podľa môjho názoru je, že čeliac klimatickým zmenám nemôžeme zotrvávať v zabehnutých stereotypoch myslenia. Povedať si, že „takto to bolo kedysi, iste to bude dobré aj dnes“ v aktuálnej klimatickej situácii jednoducho neplatí.

Advokát Juraj Ondrejka dodal: „Okrem samotného výroku rozsudku pozitívne vnímame aj jeho odôvodnenie. To potvrdzuje aj nami prezentovaný názor, že v tzv. zisťovacom konaní je správny orgán povinný vždy dôsledne zvážiť všetky okolnosti, ktoré nasvedčujú potrebe vykonania hĺbkového posúdenia dopadov na životné prostredie. Nemožno sa preto uspokojiť len s „formalistickým“ vyhodnotením vyžiadaných vyjadrení dotknutých orgánov.“

Z úspechu nášho klienta a nášho právneho tímu sa veľmi tešíme.

U nás v POLÁČEK & PARTNERS máme jasno v tom „čo chceme udržať“. A to je poskytnutie špičkových právnych služieb v ľudskom jazyku. Energetika citlivá k životnému prostrediu a  ochrana životného prostredia nie sú len právnymi oblasťami, ktorým sa venujeme. Pre nás sú to idey, ktorým úprimne veríme, a za ktoré sa viem postaviť.

 

 

Prihláste sa na odber
našich noviniek

Prihláste sa na odber
monitoringu energetickej legislatívy


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

OCENENIA LEGAL 500 PRE ENERGETIKU, SPORY A STAVEBNÍCTVO / 10 May

OCENENIA LEGAL 500 PRE ENERGETIKU, SPORY A STAVEBNÍCTVO

Radi by sme sa podelili o skvelú správu. Aj tento rok sme sa umiestnili na zozname popredných advokátskych kancelárii organizácie Legal 500.

Novinky v energetike za marec 2021 / 19 Apr

Novinky v energetike za marec 2021

Prinášame vám novinky v energetike za mesiac marec 2021

INTERLAW SI UDRŽALA MIESTO MEDZI ELITNÝMI SIEŤAMI ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ / 13 Apr

INTERLAW SI UDRŽALA MIESTO MEDZI ELITNÝMI SIEŤAMI ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ

S potešením sme prijali správu, že výborné hodnotenie od renomovaných Chambers and Partners získala aj tento rok nielen naša advokátska kancelária, ale aj sieť advokátskych kancelárií Interlaw, ktorej sme už štvrtý rok hrdým členom.