ELEKTRINA BEZ STRESU - ČERPAJ, POSTAV, UŠETRI


Prihláška na seminár

Miesto udalosti

Kde?

Hotel PREMIUM**** business hotel v Bratislave


Kedy?

18.5.2022 o 16:00Účastnícky poplatok

90€ bez DPH (108€ s DPH)


Áno, mám záujem o odber Monitoringu energetickej legislatívy


Áno, mám záujem o odber Monitoringu stavebníctva a envirolegislatívy