Monika Šurínová

 
 

„Pomôžem kolegom nájsť tie najlepšie riešenia na vaše otázky a problémy.“

na práve ma najviac baví...

...jeho vzájomná prepojenosť a ucelenosť. Právo je pre mňa cesta hľadania, odkrývania a poznávania zákutí praktického života. Rozvíja osobnosť, učí trpezlivosti a hľadaniu jasných riešení na prvý pohľad spletitých a zložitých problémov.

neviem si odpustiť...

...poriadkumilovnosť.

Koľko vtipov o právnikoch existuje?

Iba tri: zvyšné sú realita.

Advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS pre mňa znamená prostredie odvážneho myslenia a promptného prístupu k riešeniu právnych otázok. Ponúka odbornosť a ľudský prístup, a to je presne to, čím sa túži obklopiť každý mladý študent práva. Myslím si, že svojou originalitou a profesionalitou významne zveľaďujú právnické povolanie.

Monika Šurínová študuje na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvovala stáž v Centre pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže v Bratislave. Je účastníčkou Študentskej vedeckej odbornej činnosti 2019, 5. ročníka projektu Mini-Erasmus a 10. ročníka LUNI v Kolégiu Antona Neuwirtha. Ovláda anglický jazyk.

V rámci voľného času sa venuje hre na klavír, spevu, moderovaniu spoločensko-kultúrnych podujatí, turistike, svetu beletrie a občas i literárnej tvorbe. Najcennejším je pre ňu čas strávený s rodinou a priateľmi, tiež v poetike vážnej hudby.