NÁŠ TÍM

Pavol Poláček

Postarám sa o to, aby ste sa bezpečne dostali do cieľa. Spolu s tímom špičkových právnikov pre vás pripravíme tú najlepšiu stratégiu. Som expert na súdne spory a arbitráže, energetiku, stavebníctvo, nehnuteľnosti, fúzie a akvizície.

viac

Ivan Gašperec

Postarám sa o to, aby ste robili správne obchodné rozhodnutia a pri tom rešpektovali všetky právne požiadavky. Som expert na súťažné právo, štátnu pomoc a európske právo.

viac

Miroslav Vaško

Postarám sa o to, aby ste v kľukatej spleti právnych predpisov našli riešenie, ktoré potrebujete. Som expert na oblasť poisťovníctva, stavebníctva a nehnuteľností, súdnych sporov, konkurzov a reštrukturalizácii.

viac

Jozef Hudák

Postarám sa o to, aby vaše argumenty boli čo najsilnejšie a právo bolo vždy na vašej strane. Som expert na riešenie súdnych sporov, energetiku a ústavné právo.

viac

Juraj Ondrejka

Zabezpečím ochranu vašich autorských práv, ochranných známok a know-how. Pomôžem vám orientovať sa v spleti predpisov energetickej regulácie. Som expert na duševné vlastníctvo a informačné technológie, obchodné spoločnosti a energetiku.

viac

Šimon Hudák

Postarám sa o to, aby ste sa sporili čo najmenej a ak už k sporu dôjde, aby sa pre vás skončil úspešne. Som expert na vedenie súdnych sporov a správnych konaní. Venujem sa aj stavebníctvu a pracovnému právu.

viac

Alexandra Geletková

Postarám sa o to, aby ste sa u nás vždy cítili ako doma.

viac

Tatiana Poláčková

Zabezpečím, aby vaše faktúry boli uhradené včas.

viac


Práca v advokátskej kancelárii POLÁČEK & PARTNERS

V advokátskej kancelárii POLÁČEK & PARTNERS poskytujeme možnosť pracovať v dynamickom a motivujúcom kolektíve vynikajúcich slovenských právnikov s medzinárodnými skúsenosťami. Uvedomujeme si, že každý z nás trávi v práci značnú časť svojho času; preto kladieme osobitný dôraz na udržiavanie a rozvíjanie otvorených a priateľských vzťahov na pracovisku. U každého kolegu podporujeme priebežné vzdelávanie, rozvoj systematického a analytického myslenia, osobnú iniciatívu a rozvoj komunikačných zručností.

Sme vždy radi, keď dostaneme zaujímavý životopis od perspektívneho kandidáta. Okrem kvalitného vzdelania a relevantných pracovných skúseností kladieme veľký dôraz na osobnostné a medziľudské kvality uchádzača, ktoré považujeme za veľmi dôležité pre prácu v našej kancelárii. Výborná znalosť anglického jazyka je nevyhnutná.

Ponúkame pracovné stáže pre študentov vyšších ročníkov právnických fakúlt.

Ak máte záujem s nami pracovať, pošlite nám prosím váš životopis spolu so stručným sprievodným listom.